Stäng
Språk
Meny

Flera positiva bolagsnyheter

Den starka utvecklingen fortsatte om än i långsammare takt när de lokala kreditmarginalerna konvergerar mot sina europeiska motsvarigheter och även om antalet uppenbara felprissättningar minskar så är skillnaden fortsatt attraktiv. Månaden präglades av stark primärmarknadsaktivitet inför sommaren och flera positiva bolagsnyheter.

Carnegie High Yield Select

En ihållande trend är prisskillnaden inom high yield segmenten där mindre emissioner fortfarande ger betydlig premie jämfört med innan pandemin utan att kreditrisken ökat, det vill säga den förväntade riskjusterade avkastningen är allt annat lika mer attraktiv även om den börjar närma sig underliggande kuponger på ungefär 6-7 procent.

Under månaden kom fortsatt ratingnyheter att vara drivande och efter att IB Invest refinansierat sin obligation var det Transcoms tur. Bolagets rating nedgraderades efter Covid-19 och obligationen handlades länge med rabatt som kvarstod trots att både underliggande verksamhet och marknaden återhämtat sig. Bolaget var effektiva i att ställa om och vi ökade upp innehavet när bolaget efter ratinguppgradering annonserade förtida refinansiering och betalade ungefär 2 procent premie. Vi ser fortsatt goda möjligheter att hitta attraktivt prissatta bolag som ytterligare kan bidra till portföljens avkastning.

Humble fortsätter att imponera med sin förvärvstillväxt och i samband med nya förvärv anpassas kapitalstrukturen efter den nya skalan genom att emittera en till obligation. Bolagets strategi att förvärva med en kombination av kontanter, aktier och tilläggsköpeskillingar har gjort att man kan hålla nere skuldsättningen samtidigt som bolaget lyckas växa lönsamt. Givet den expansiva strategin ger obligationerna en genomsnittlig avkastning på nästan 8 procent vilket vi ser som väldigt attraktivt i nuvarande klimat.

Den överavkastning som hittills realiserats under året kommer allt annat lika att avta framgent och under återstoden av året bör avkastningsförväntningen återgå till att spegla de underliggande kupongerna. Kortsiktigt är vi dock optimistiska att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer.

 

Mer om fonden

Fler artiklar

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”
Carnegie High Yield Select

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”

Efter den starka inledningen på året med sjunkande kreditmarginaler och positiva bolagsnyheter börjar vi följaktligen närma oss historiska kreditmarginaler i Norden och således bör avkastningsförväntningarna över tid närma sig underliggande...

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
God kostnadskontroll och förbättrade marginaler
Carnegie High Yield Select

God kostnadskontroll och förbättrade marginaler

Marknad April präglades av fortsatt gott risksentiment drivet av starkare makroekonomiska data som tyder på högre ekonomisk tillväxt och därav höga förväntningar inför bolagens Q1 rapporter även om återöppnandet går...

Daniel Gustafsson 7 maj 2021
”Kreditmarginalerna lokalt vs global skiljer sig markant till fördel för nordisk HY”
Carnegie High Yield Select

”Kreditmarginalerna lokalt vs global skiljer sig markant till fördel för nordisk HY”

Den anmärkningsvärt starka återhämtningen som skett globalt kom av sig när inflationsoron fått tillväxtraketer att sakta in och den ökande smittspridningen på vissa håll resulterat i återinförda restriktioner. Effekten av...

Niklas Edman 6 april 2021