Stäng
Språk
Meny

Flera positiva bolagsnyheter

Den starka utvecklingen fortsatte om än i långsammare takt när de lokala kreditmarginalerna konvergerar mot sina europeiska motsvarigheter och även om antalet uppenbara felprissättningar minskar så är skillnaden fortsatt attraktiv. Månaden präglades av stark primärmarknadsaktivitet inför sommaren och flera positiva bolagsnyheter.

Carnegie High Yield Select

En ihållande trend är prisskillnaden inom high yield segmenten där mindre emissioner fortfarande ger betydlig premie jämfört med innan pandemin utan att kreditrisken ökat, det vill säga den förväntade riskjusterade avkastningen är allt annat lika mer attraktiv även om den börjar närma sig underliggande kuponger på ungefär 6-7 procent.

Under månaden kom fortsatt ratingnyheter att vara drivande och efter att IB Invest refinansierat sin obligation var det Transcoms tur. Bolagets rating nedgraderades efter Covid-19 och obligationen handlades länge med rabatt som kvarstod trots att både underliggande verksamhet och marknaden återhämtat sig. Bolaget var effektiva i att ställa om och vi ökade upp innehavet när bolaget efter ratinguppgradering annonserade förtida refinansiering och betalade ungefär 2 procent premie. Vi ser fortsatt goda möjligheter att hitta attraktivt prissatta bolag som ytterligare kan bidra till portföljens avkastning.

Humble fortsätter att imponera med sin förvärvstillväxt och i samband med nya förvärv anpassas kapitalstrukturen efter den nya skalan genom att emittera en till obligation. Bolagets strategi att förvärva med en kombination av kontanter, aktier och tilläggsköpeskillingar har gjort att man kan hålla nere skuldsättningen samtidigt som bolaget lyckas växa lönsamt. Givet den expansiva strategin ger obligationerna en genomsnittlig avkastning på nästan 8 procent vilket vi ser som väldigt attraktivt i nuvarande klimat.

Den överavkastning som hittills realiserats under året kommer allt annat lika att avta framgent och under återstoden av året bör avkastningsförväntningen återgå till att spegla de underliggande kupongerna. Kortsiktigt är vi dock optimistiska att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer.

 

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022