Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Flygande start på starka rapporter

Inte för första gången i världshistorien såg vi en tvärvändning i marknadssentiment efter nyårsfirandet. Fjolåret var ett tufft år för aktiemarknaden där vi såg många bolag, bra som dåliga, säljas ner av investerare i en flykt från riskfyllda tillgångar. Nu ser vi i stället det omvända, där många investerare har börjat att återfå riskaptiten och ser lite ljusare på framtiden. Inte oväntat så gick sektorerna sällanköpta varor och kommunikation allra bäst medan stapelvaror och hälsovård hade en mer restriktiv utveckling.

Carnegie Global Quality Small Cap fick en bra start på året med en utveckling på 9,5%. Portfölj-innehaven som utvecklades bäst var Spotify och Shutterstock där båda gick upp 43% under januari månad. Gemensamt för dessa bolag är deras dominanta ställning i deras respektive marknad. Spotify, som är världens största plattform för streaming av musik, fortsätter sin operativa tillväxt och överraskade med en rekordökning i antalet aktiva användare. Shutterstock, som är ett ledande digitalt mediabibliotek, levererade också en bra rapport och visade upp en ökning i nettoinkomst på 44% under Q4.

Mer än 80% av fondens innehav utvecklades positivt till följd av många glädjande årsrapporter. Husqvarna till exempel levererade en försäljningstillväxt på 15% vilket överraskade marknaden positivt och fick aktien att rusa. Att lyckas växa starkt inom cykliska segment så som robotgräsklippare i en tid när konsumenten är ovanligt svag är ett tecken på styrka och underliggande kvalitet i bolaget.

Fjolårets nertryckta marknader banade vägen för oss att kunna bygga en portfölj bestående av äkta kvalitetsbolag som handlades till riktigt attraktiva rabatter i förhållande till deras långsiktiga tillväxtpotential, lönsamhet och risk. Rabatter som kvarstår givet den starka operativa utveckling vi har sett i bolagens årsrapporter.

2023 har börjat starkt för både fonden och marknaden i sin helhet. Men fonden särskiljer sig genom ett fokus på lägre risk med mindre belånade bolag vars verksamheter är mindre känsliga för konjunktursvängningar. En bra avkastning i ett börsrally är alltid roligt men den som söker bra avkastning i kombination med låg risk blir den långsiktiga vinnaren.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.