Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Flygande start

Globala aktier slutade maj i svagt positivt territorium efter uppgångar i slutet av månaden. En stark rapport från amerikanska chiputvecklaren Nvidia blev startskottet på ett AI-drivet teknikrally. Uppgången var dock koncentrerat till de större bolagen med tydligare koppling till deras ekosystem. Överlag har uppgångarna på senare tid varit smala och drivna av större bolag medan mindre bolag haft en mer normal utveckling.

Carnegie Global Quality Small Cap hade en positiv utveckling med starka bidrag från teknologibolag men även dagligvaror presterade bra vilket utgjorde en avvikelse från sektorindex. Bäst avkastande bolag under månaden var japanska Advantest och TDK samt amerikanska Jabil och Akamai Technologies. Advantest är ett av två dominerande bolag inom automatiserade tester och mätverktyg av halvledare och är synnerligen väl positionerade i dagsläget med kunder som inkluderar Nvidia och TSMC. Jabil är ett service-orienterat bolag som hjälper en diversifierad portfölj av kunder med deras fysiska tillverkning, bland andra Apple, Amazon och Tesla och även här har man en stor exponering mot halvledarindustrin.

Bland bolagen utanför tekniksektorn som utvecklades bra hittar vi Darling Ingrediens som släppte resultatrapport för första kvartalet där både omsättning och vinst överträffade förväntningar. Darling är ett matåtervinningsbolag som omvandlar överblivna fetter och andra restprodukter från restauranger till foder, djurmat och biobränslen. De har en ledande position inom den inhemska marknaden och vi ser också potential i internationell expansion med långsiktig tillväxt som stöds av omställning mot ökad cirkularitet. Bolaget kunde visa en omsättningstillväxt på 31 procent medan marginalerna krympte något och rörelseresultatet ökade med 10% procent. Man har dock genomfört en hel del effektiviseringsåtgärder och vi tror att marginalerna kommer öka igen in i kommande kvartal.

Fonden har nu varit igång i ett halvår och vi kan konstatera att den levererat en avkastning tre procentenheter över jämförelseindex och till en lägre risk, vilket också är målsättningen. Vi är glada att lyckats med det hittills och har all förhoppning att kunna fortsätta leverera det framåt.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.