Stäng

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på -0,07 procent.

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och meddelade samtidigt att man inte förlängde tidigare mandat att intervenera i valutamarknaden. Carnegie Obligationsfond stängde ned 0,08 procent under februari.

Vi har gjort en del mindre förändringar i portföljen under månaden. Exempelvis sålde vi en kommunobligation i Göteborg som började närma sig förfall och investerade istället i en obligation utgiven av Stockholms Stad med förfall 2024. Stockholm Stad har kreditbetyg AAA av Standard & Poor’s och obligationen handlas till en yield som motsvarar en dryg halvprocent till förfall.

Utöver våra affärer i kommunobligationer minskade vi vår exponering mot lite kortare statspapper och sålde en obligation som handlas med negativ yield fram till förfall 2020.

Carnegie Obligationsfond har en exponering som erbjuder väldigt låg kreditrisk genom sin exponering mot stat, kommun, landsting och säkerställda obligationer, främst bostadsobligationer. Däremot finns ett naturligt inslag av ränterisk i portföljen då den underliggande durationen överstiger tre år. I nuvarande lågräntemiljö är det rimligt att ha en relativt försiktig förväntningsbild avseende fondens avkastning.

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Första gröna bostadsobligationen

Första gröna bostadsobligationen

Det blev en relativt lugn inledning på året avseende svenska marknadsräntor som endast noterade små rörelser under månaden. Räntan för tremånaders Stibor fortsatte trenden från slutet av förra året och...

Mikael Engvall 4 februari 2019