Stäng

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se en viss återgång till det normala.

I skrivande stund har Riksbanken meddelat att de utökar stimulanserna från 300 mdr till 500 mdr samt att de har för avsikt att även köpa företagsobligationer från och med september. Att marknaden nu under en period visat likviditet, stabilitet och aktivitet samtidigt som vi närmar oss sommarstiltjen, medförde att ett antal primärtransaktioner skedde under månaden.

Fonden deltog i följande emissioner; Fastighets AB Stenvalvet som emitterade en 3-årig obligation med rörlig ränta som betalade Stibor +165 punkter. SKF kom ut med en 4-årig obligation på Stibor +100 punkter, medan Tele 2:s nya 5-åriga obligation landade på Stibor +120 punkter. Ytterligare namn som också var aktiva i primärmarknaden under månaden och där fonden ökade sin exponering i var Nordic Entertainment Group som emitterade en 3-årig obligation på Stibor +175 punkter samt Heimstaden Bostad där vi förlängde vår exponering med en 2-årig obligation som betalar Stibor +130 punkter. I sekundärmarknaden minskade vi vår exponering i Scania ytterligare och ökade något i Volvo Cars samt fastighetsservicebolaget Coor.

Juni blev en stark månad för krediter och Carnegie Investment Grade fick en uppgång om 1,12 procent.

Ett extraordinärt halvår är slut och stort fokus kommer nu att ligga på bolagens Q2-rapporter. Andra kvartalet blev i mycket högre utsträckning påverkat av coronaviruset och därför blir det intressant att se effekterna på bolagens verksamheter och hur de hanterat detta. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020
Grön treåring från Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grön treåring från Sveaskog

Utveckling vi såg i slutet på mars, där priserna stabiliserades och köpare återvände till marknaderna, höll i sig i april. Carnegie Investment Grade steg under månaden med 1,28 procent. Riksbanken...

Mona Stenmark 5 maj 2020