Stäng

Fokus: Nordic Waterproofing, Concentric och Systemair

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,7 procent.

Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing hade ett framgångsrikt 2020. Såväl försäljning som lönsamhet hade en fin utveckling och så hade även kursutvecklingen. I månadsskiftet november/december flyttades den juridiska hemvisten från Danmark till Sverige så nu är det ett svenskt bolag. Den danska hemvisten var en rest från bildandet av bolaget då enkelt uttryckt ett finskt, ett svenskt och ett danskt bolag slogs ihop och bildade Nordic Waterproofing. Sedan noteringen har huvudkontoret, ägarna och börsnoteringen funnits i Sverige, så flytten är välkommen och helt naturlig. Det kan tyckas som en formalitet, men kan ha positiva effekter som att vissa fonder bara får äga bolag med svensk hemvist, vissa index tar hänsyn till frågan och aktieutdelningens beskattning kan påverkas. Kort sagt, en bra nyhet. Trots den positiva utvecklingen under 2020 finns helt klart förbättringar att göra. Alla delar av bolaget går inte på alla cylindrar så vi ser en fortsatt förbättringspotential. Något vi tror att den skickliga ledningen kommer att klara. Bolaget är synnerligen välkapitaliserat så det finns gott om utrymme för fortsatta förvärv. Och aktiens värdering ser fortfarande attraktiv ut. Aktien steg med 20 procent i december.

Concentric är sedan länge ett kärninnehav i fonden. Rörelsens utveckling har egentligen alltid varit synnerligen imponerande med en lönsamhet som nästan trotsat tyngdlagen. Konjunktursvängningar hanteras med bravur och bolaget lyckas ligga i teknisk framkant. Det enda vi inte varit helt nöjda med är avsaknaden av förvärv trots att sådana klart och tydligt står högt på dagordningen. Det har resulterat i en överkapitaliserad balansräkning och kanske har tvivel på bolagets förmåga att exekvera på just det området smugit sig in.

I december förvärvades så amerikanska Allied Enterprises. Det är inget stort förvärv men vi tar med oss två slutsatser. För det första, Concentric vill och kan göra förvärv. För det andra Allied tillför viktig strategisk kompetens inom elektriskt drivna fordon och bränsleceller. När nu mycket pekar på en återhämtning av ekonomin under 2021 bör det gynna Concentrics huvudsakliga kundgrupper, anläggningsmaskins- och lastbilstillverkare. Därtill kommer bolagets skickliga positionering inom elektrifiering. En aktie att äga långsiktigt, kursen steg med 13 procent i december.

”Vi gillar Systemair.”

Systemair hade en bra månad med en kursuppgång om 8 procent. Det är mycket tal om ESG nu och vi gör bedömningen att fokus inte kommer att avta. I ljuset av det framstår Systemair som synnerligen intressant. I första hand äger vi bolaget för att vi ser en lönsamhetsförbättring efter en tillfällig formsvacka. Vi tror också att bolaget efter vändningen återigen kan blicka framåt mot förvärv, vilket är en fundamental del av bolagets historik. Men självklart väger vi även in ESG faktorn där ventilation, inomhusklimat och energieffektivitet är viktiga beståndsdelar. Värderingen har kommit upp en del, men framstår ändå som attraktiv jämfört med flera av konkurrenterna. Vi gillar Systemair.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nent slår sina ambitiösa mål
Carnegie Småbolagsfond

Nent slår sina ambitiösa mål

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Småbolagsfond ökade med 10,5 procent. Nent...

Viktor Henriksson 3 december 2020
Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020