Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Fokus på add-ons

Juni blev ännu en positiv månad för Carnegie Listed Private Equity och uppgången i år är nu 18,4 procent. Fonden har gått bättre än liknande fonder med god marginal.

Då vi summerar fondens utvecklingen för det första halvåret kan vi konstatera att innehaven i Nordamerika gick betydligt bättre än de europeiska och asiatiska. Bästa strategi var fondbolag, följt av direktinvesterare och fondportföljer. Ingen särskild branschinriktning utmärkte sig. Bäst utveckling i år har 3i, Ares Management och IAC som har så olika inriktningar som retail, krediter och digitalisering. Gemensamt är dock att de är mycket duktiga som aktiva ägare och företagsutvecklare. Vår investeringsprocess fungerar väl och våra topp 10, som vi allokerat mest till, hade en snittavkastning för året på 24,8 procent, cirka 10 procentenheter bättre än de 10 bolag vi haft lägst allokering till. Avgörande för avkastningen är vinstökningar och kvalitet, även om det på kort sikt kan förekomma bra siffror i form av återhämtning för bolag som fått mer än rimliga nedgångar i aktiekurser. Till den gruppen hör våra fondportföljer som handlas till stora rabatter.

Läget på private equity-marknaden är lite avvaktande med mindre aktivitet än normalt. Utveckling i underliggande portföljbolag är god och det görs mer investeringar än avyttringar. Lägre värderingar lockar till köp, särskilt add-ons då portföljbolagen köper mindre konkurrenter som kan ha kompletterande inriktning. Det är stort fokus på fortsatt värdeskapande med tillväxtsatsningar i portföljbolagen samt det sker en hel del aktieåterköp. Ett av våra största innehav, KKR, presenterade nyligen sin ekonomiska utblick och lyfte fram vilka investeringsområden/trender de tror mest på: energiomställning, säkerhet inom det mesta och digitalisering. De föredrar en defensiv inriktning mot bolag med sunda balansräkningar och stadiga kassaflöden, samt konstaterar att detta kan i många fall stämma in på stora teknik och internetföretag.

I övrigt finns mycket spännande bolag med god utveckling bland våra innehav. Ett exempel är Invenergy Renewables där Blackstone nyligen investerat 1 miljard USD. Ett annat exempel är Apollo-ägda Yahoo som Yahoo siktar på att återvända till börsen enligt vd:n.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.