Stäng
Språk
Meny

Fokus på hög kreditvärdighet

I juni månad startade Carnegie Investment Grade, vår nya räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer, förvaltaren Mona Stenmark sammanfattar första tiden.

Innan midsommar signalerade ECB att ytterligare stimulanser fortfarande kan behövas och att räntesänkningar är ett verktyg som de kommer att använda vid behov. Fed lämnade räntan oförändrad och lämande dörren öppen för framtida sänkningar då osäkerheten ökat. Detta bidrog till att marknadsräntorna pressades ner.

Per den sista juni var fonden investerad i ett 40-tal emittenter. De största sektorerna är banker och fastigheter. Akelius, Fabege och Vacse är tre exempel på fastighetsbolag vi investerat i. De har varierande inriktning på typ av fastigheter de investerar i, men gemensamt är deras låga belåning, attraktiva bestånd samt ett tydligt fokus på hållbarhet.

Carnegie Investment Grade strävar efter diversifiering och utöver fastigheter kan bland innehaven nämnas emittenter som Stora Enso, Kinnevik, Arla och Electrolux. Utanför Sverige har fonden investerat i bl.a. Sparebank i Nordnorge samt eQ Finnish Real Estate som emitterade en 4,5-årig obligation i slutet av månaden.

Många emittenter ville hinna ut i marknaden innan sommaren vilket ledde till att juni bjöd på en relativt hög aktivitet i primärmarknaden, varav en väsentlig del inom Investment Grade-segmentet. Fonden deltog bland annat i en emission från Humlegården med 4 års löptid och som betalar Stibor +120bps i kupong.

Fonden har möjlighet att investera max 10% i HY-segmentet. Där ser vi gärna emittenter som har en uttalad ambition att nå IG vilket kan bidra med en värdestegring. Just denna uppgradering skedde under månaden i Kungsleden, ett av fondens innehav, som gick från HY till IG och därmed också gav ett positivt bidrag till fondens utveckling. Fonden har stigit med 0,02 procent sedan start.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning. Fonden investerar i stor utsträckning i obligationer med rörlig ränta vilket gör att ränterisken i fonden kan begränsas. Exponering i annan valuta än svenska kronor valutasäkras för att undvika volatilitet.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Vi stödjer Nobinas hållbarhetsarbete
Carnegie Investment Grade

Vi stödjer Nobinas hållbarhetsarbete

Även i oktober valde Riksbanken att lämna räntan oförändrad, vilket var högst förväntat. Mer förvånande var att de fortsatt kommunicerar en trolig höjning i december. Därefter är räntebanan nedreviderad och...

Mona Stenmark 4 november 2019
En allt grönare IG-portfölj
Carnegie Investment Grade

En allt grönare IG-portfölj

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i början av månaden och kommunicerade att höjningar med all sannolikhet kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare prognosticerats, med...

Mona Stenmark 2 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019