Stäng
Språk
Meny

Carnegie Total: Fokus på rebalansering

Vi har under de senaste veckorna upplevt extrema rörelser på världens börser. Coronavirusets snabba spridning och den pågående pandemin har en stor påverkan på den reala ekonomin. Den globala ekonomin bromsar in kraftigt.

Många företag drar ner på sin verksamhet till ett minimum och säger upp eller permitterar personal. Det största problemet just nu (om vi bortser från mänskligt lidande) är att vi inte vet, och har svårt att estimera, hur lång tid det tar innan vi ser tecken på att virusspridningen börjar bromsa in.

”Dessutom sätter Fed inget slutdatum för köpen, de ska fortgå så länge de behövs.”

I Kina, som var först ut, ser vi vissa tecken på en ”peak” i smittspridningen. Troligtvis kommer marknaden att andas ut först när vi ser att antalet smittade i västvärlden planar ut. Vi är tyvärr inte där ännu och därmed kommer rädsla och oro bita sig fast i marknaden och medföra en fortsatt högvolatil börs tills att vi erhåller positiva signaler.

Nu genomförs omfattande finans- och penningpolitiska stimulanser, vilket på sikt kommer att ge stöd åt världsekonomin. Amerikanska Federal Reserve har tagit rygg på ECB och lanserat ett obegränsat köp av räntepapper i den omfattning och utsträckning som krävs. Dessutom sätter Fed inget slutdatum för köpen, de ska fortgå så länge de behövs.

I nedgångsfasen har vi koncentrerat oss på att rebalansera vikten mellan tillgångsslagen i Carnegie Total för att bibehålla avkastningsprofilen. I ett läge där marknaden är väldigt volatil försöker vi upprätthålla en väldiversifierad portfölj.

Många investerare är oroliga och det är förståeligt. Även om det ser mörkt ut just nu så kommer vi att även denna gång ta oss ur denna kris. Att aktiemarknaden fallit med ca 30 procent från toppen i februari till mitten av mars har skakat om de flesta, men på sikt så får vi hoppas att även denna nedgång är ett hack i kurvan, och att aktiemarknaden bibehåller sin långsiktigt stigande trend över tid.

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020
Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Fonder senareläggs för handel

Fonder senareläggs för handel

Rådande exceptionella marknadsoro har lett till att prissättningen av företagsobligationer är osäker. Carnegie Fonder har därför beslutat senarelägga handel och beräkning av NAV i de fonder som investerar i företagsobligationer....

Erik Amcoff 20 mars 2020