Stäng
Språk
Meny

Fokus på sekundärmarknaden

Inledningen på nya året fortsatte i linje med föregående års starka sentiment men kom snart av sig efter militära oroligheter mellan USA och Iran samt det kinesiska coronaviruset som sprider sig globalt.

Även om framtiden är omöjlig att sia om finns risken att effekterna av virusspridningen blir allt mer omfattande i takt med att åtgärder som nedstängning av fabriker etc. initieras för att stoppa spridningen. Som en direkt temperaturmätare för sentimentet sjönk globala långräntor på bred front under månaden.

Lokal nordisk kreditmarknad har trots en globalt svagare riskaptit inte påverkats nämnvärt utan har fortsatt att stärkas med sjunkande kreditmarginaler vilket förstärkts av både fondinflöden och en tydlig utbudsbrist. Sjunkande kreditmarginaler är ett tema som pågått under en längre tid och som framförallt påverkat krediter som handlas på den europeiska kreditmarknaden. Men som vanligt är det utvecklingen i underliggande innehav som fortsätter att ha störst inverkan på fondens utveckling och så bedöms även vara fallet framgent.

Carnegie High Yield Select

Under januari månad har antalet mindre och attraktiva high yield emissioner på primärmarknaden varit något begränsat så inflöden har framförallt allokerats i sekundärmarknaden i befintliga namn som exempelvis Catena Media, CentralNic och B2 Holding.

Catena Media har därför under månaden klättrat på topp tiolistan och är numera näst största innehavet i fonden och är även ett av de namn som bidragit mest till månadens avkastning efter en kraftig prisökning på obligationen. I övrigt har våra innehav i skuldköpssektorn fortsatt att markant bidra till avkastningen samtidigt som ett fåtal övriga namn fortsätter att bidra negativt. Melin Medicals obligationer har under slutet av månaden handlats ned mot bakgrund av ett nytt lagförslag i Norge som begränsar storleken på avgifter för inkassering av mindre fordringar.

Carnegie High Yield Select steg under januari månad med 0,95 procent.

Framtiden

Givet nuvarande låga kreditmarginaler förväntar vi oss fortsatt en avkastning i nivå med innehavens underliggande kuponger snarare än fortsatt prisuppgång, vilket vi fortfarande bedömer vara attraktiva och konkurrenskraftiga nivåer.

Fonden kommer att fortsätta investera i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet. Därför fortsätter vi också att fokusera på att bibehålla en diversifierad fond med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Viktiga egenskaper: Långsiktighet och tålmodighet
Carnegie High Yield Select

Viktiga egenskaper: Långsiktighet och tålmodighet

Mars månad kom enbart att handla om coronavirusets globala spridning och dess inverkan på både realekonomi och risksentiment. Effekterna av denna spridning har vida överstigit tidiga farhågor vilket också har...

Maria Andersson 6 april 2020
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020