Stäng

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar framtidens tillväxt.

Gunnar, kan du kort sammanfatta utvecklingen i Asien hittills i år?

– Inledningsvis var det en mycket svårnavigerad miljö med en hel del motvind och flera hotfulla grund att väja för. Frågetecknen kring Kinas utveckling är många. Svagare ekonomisk statistik i Kina, försvagning av Kinas valuta och Shanghaibörsen föll med över 20 procent… Lägg därtill ett kraftigt oljeprisfall…

Amerikanska Fed avvaktade med ytterligare räntehöjningar på grund av oron på världens börser och osäkerhet angående utvecklingen i Kina. Med detta besked föll dollarn i värde vilket gjorde att råvarupriserna med oljan i täten fick se en kraftig återhämtning och trycket på de asiatiska valutorna släppte.

Hur reagerade de asiatiska marknaderna på detta?

– Normalt sett skulle all turbulens, plus Brexit, leda till att investerarna väljer bort risk och minskar sin exponering i Asien. Denna gång gick dock Asien stärkt ur krisen. De flesta valutorna i regionen utom den kinesiska steg i värde med dollarn mot kronan och Euron. Bolagen i vår portfölj fortsätter dessutom att utvecklas väl.

Vilken typ av bolag investerar du i?

– Jag har en fokuserad portfölj (35 innehav) med inriktning mot inhemsk konsumtion i länderna i Sydostasien. Hälsovård, infrastruktur och ökad penetration av smarta mobiltelefoner är områden som kommer att växa snabbt i Asien. Teknologi, sociala medier och handel över internet är andra branscher som fonden har exponering mot för att dra nytta av att strukturen i Asien förändras från tillverkningsindustri till serviceindustri.

Och hur har det gått?

– Carnegie Asia steg med 6,6 procent under första halvåret och har sedan starten 1 juli 2014 ökat 27 procent.

Hur ser du på Asiens framtidsutsikter?

– Merparten av fondens innehav är bolag som gynnas av strukturell tillväxt i Asien med inhemsk konsumtion och investeringar som främsta drivkraft. Indien, Filippinerna, Indonesien, Thailand och Vietnam utgör 63 procent av portföljen. Dessa länder fortsätter växa, medan Kina, Sydkorea och Taiwan får allt svårare att hålla tillväxten vid liv. Under första halvåret steg börsen i Filippinerna med 14,5 procent. Indonesien och Thailand steg med 17,4 procent respektive 19,6 procent. Vietnam steg i värde med 13,6 procent.

Det är konsumtion, hälsovård och serviceindustri till den unga medelklassen i länderna i Sydostasien som skapar framtidens tillväxt. Företag vars affärsmodell drivs av att tillverka och exportera varor till skuldsatta hushåll i USA och Europa har mycket svårare att lyckas framöver.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Tillväxten finns i Asien!

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2016
Asien går stärkt ur krisen

Asien går stärkt ur krisen

Trots Brexit, dollarns värdeökning och oljan som föll i pris utvecklades de asiatiska marknaderna starkt i juni. Carnegie Asia steg i värde med hela 7,2 procent. Juni blev en händelserik...

Gunnar Påhlson 3 juli 2016