Stäng

Fokuserat Rejlers lockar än

December blev en svag börsmånad med rejäla nedgångar. Flera av fondens innehav klarade sig bättre än börsen. Fonden backade 3,6 procent i december samtidigt som småbolagsindex backade med 5,6 procent.

Vi har skrivit om fondens fastighetsinnehav ett flertal gånger i månadsbreven och konstaterar att de avslutade året med flaggan i topp. Catena steg med 7 procent i december och Platzer med 1 procent. Det var i december stort fokus på att Riksbanken höjde styrräntan för första gången på 7 år, från -0,5 procent till -0,25 procent. Vi noterar dock att flertalet marknadsräntor sjönk rejält i december och ser fortsatt fastighetssektorn som mycket intressant. Platzer har inte alls hängt med sektorn under hösten och vintern och handlas nu till en ansenlig substansrabatt. Vi ser bolaget som välskött, med en intressant projektportfölj. Marknaden för kommersiella fastigheter i attraktiva delmarknader i Göteborg, vilket är Platzers affärsidé, är mycket stark. Vi ser en god värderingspotential i aktien.

Scandi Standard noterade en uppgång om 6 procent i december. Aktien har haft en god utveckling under slutet av året då bolagets defensiva kvaliteter har hamnat i fokus. Vi delar den entusiasmen men vill samtidigt lyfta fram att bolagets tillväxt. Sedan börsintroduktionen har den organiska tillväxten varit 7 procent per år vilket är respektingivande. Därtill har bolaget vuxit kraftigt genom att förvärva irländska Manor Farm. Lönsamheten har dock inte varit lika respektingivande, beroende på såväl externa som interna faktorer. Vi är av uppfattningen att den goda organiska tillväxten är det viktigaste, lönsamheten bör gå att få ordning på. Vi tror att 2019 kan bli ett bra år för bolaget och ser en rejäl värderingspotential från dessa nivåer.

Installationsbolaget Instalco har infriat alla förväntningar sedan börsintroduktionen i maj 2017 och såväl organisk tillväxt, förvärv som lönsamhet imponerar. Det positiva intryck vi fick avledningen var en av anledningarna till att vi deltog i börsintroduktionen och det är trevligt att se att de gör vad de lovat. Installationsmarknaden ser ut att fortsätta utvecklas starkt. Värt att notera är att de flesta installationer görs i renoveringar och att den största exponeringen mot nybyggnation finns i kommersiella byggnader. Exponeringen mot bostadsbyggande är således begränsad. Aktien har haft en god utveckling men det har även bolagets resultatutveckling. Som ett resultat av detta ser vi en fortsatt potential i aktien.

Rejlers kursutveckling har varit god sedan vår investering, i december steg kursen med 4 procent. Vi får succesivt små pusselbitar som tyder på att vår inledande analys som resulterade i att bolaget har goda möjligheter att höja sin lönsamhet är korrekt. Kvartalsrapporten som presenterades i slutet av oktober indikerade en tydlig lönsamhetsförbättring. Ett attraktivt förvärv i Finland i november stärker bilden av en framåtlutad organisation. I december träffade vi bolaget och kommunikationen är fortsatt kärnfull, det är fokus på lönsamhet. Vi ser en fortsatt god potential i aktien givet att lönsamheten fortsätter att förbättras. Gapet till sektorkonkurrenternas lönsamhet är fortfarande rejäl.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020