Stäng
Språk
Meny

Fondbolag och Nordamerika bäst under året

2021 blev ett positivt år för Carnegie Listed Private Equity med god värdeuppgång samtidigt som fonden klarade sig bäst under årets nedgångsperioder relativt liknande fonder och index. Sett över 5 och 10 år har fonden genererat 19,5% resp. 18,4% i årsavkastning och värdet har nära 6-dubblats sedan starten i oktober 2009. Mycket annat värdeskapande har också skett till exempel i form av nya arbetstillfällen. ESG-arbetet har fortsatt att utvecklas hos våra innehav där vi som aktieägare i viss utsträckning kunnat bidra med feedback och rekommendationer.

De strategier som gått bäst under året är fondbolag och distressed (specialister på att vända bolag med svag lönsamhet), följt av fondportföljer och direktinvesterare. De branschinriktningar som gick bäst var krediter, teknik/digitalisering följt av infrastruktur och life science. Geografiskt så hade våra innehav med huvudinriktning Nordamerika bäst utveckling, följt av Europa och Asien.

I övrigt löper förvaltningen på enligt våra förväntningar. De innehav vi tror mest på och har högst allokering till har gått bäst under året, liksom vi också redovisat under tidigare perioder. Bäst värdeutveckling under året hade amerikanska Blackstone, KKR, Carlyle, ARES Management, Compass och Apollo, följt av ett antal europeiska innehav Aurelius, Standard Life, Oakley Capital och Harbourvest.

I dag befinner sig private equity-marknaden i balans med något mer fokus på avyttringar jämfört med investeringar. Förra årets omfattande investeringar till låga värderingar visar god utveckling och det blir spännande att se vinsterna när bolagen är redo att avyttras.

Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Underliggande portföljbolag utvecklas väl och ökar i värde samtidigt som det sker en hel del avyttringar som visar på goda vinster. Intresset för att investera i Private Equity är mycket stort och våra fondbolag har fortsatt stora flöden in i nya fonder. Carnegie Listed Private Equity har fått välkomna många nya andelsägare under året och ökade investeringar från befintliga. Vi tackar gamla och nya andelsägare för förtroendet och ser fram emot ett år med god utveckling för bolagsbyggande och värdeskapande.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret
Carnegie Listed Private Equity

Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret

Första halvåret kan nu summeras med stora nedgångar på världens aktiemarknader och det amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade den största halvårsnedgången på 50 år. Carnegie Listed Private Equity har i...

Tom Berggren 6 juli 2022
Låga värderingar och återköp
Carnegie Listed Private Equity

Låga värderingar och återköp

Carnegie Listed Private Equity levererade en svagt positiv värdeutveckling på 0,1% i maj. Bäst under månaden var Syncona, HBM Healthcare, Apollo, Blackstone, Aurelis och KKR med uppgångar mellan 20% och...

Tom Berggren 3 juni 2022
Berkshire investerar stort
Carnegie Listed Private Equity

Berkshire investerar stort

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad med stora nedgångar på världens börser. Den amerikanska börsen uppvisade den svagaste aprilmånaden på över 50 år. Även Carnegie Listed Private...

Tom Berggren 5 maj 2022