Stäng
Språk
Meny

Fonden deltog i två IPOer

Av de 68 börsnoteringar som skett bara i Sverige under det första halvåret har vi haft svårt att hitta riktigt undervärderade och bra case fram till nu. Under månaden deltog fonden i två börsnoteringar, Mildef och SmartCraft.

Mildef tillverkar ruggad elektronik, vilket innebär datorer, skärmar och kommunikationsutrustning som tål slitage och temperaturförändringar. Vi tror att bolaget glömdes bort i floden av IPOer på grund av att det är litet, har en speciell nisch och har en volatil försäljningsutveckling. Vi ser annorlunda på det. Bolagets storlek är inget problem för oss. Vi tycker nischen är högst intressant där bolaget definitivt bevisat sin förmåga att ta marknadsandelar både organiskt och genom strategiska förvärv. Den volatila försäljningsutvecklingen kan vi acceptera eftersom vi är långsiktiga och eftersom vi tror att bolaget kommer fortsätta växa i snabb takt.

Med en tydlig förvärvsstrategi att skapa synergier, tror vi att marknaden kommer värdera upp bolaget när detta visar sig i kombination med fortsatt höga marginaler och stark organisk tillväxt. EV/EBITA 13x på vår 2021 prognos är en alldeles för låg värdering för ett växande icke-cykliskt bolag som redan har bevisat att deras affärsstrategi fungerar.

Det andra nya innehavet, SmartCraft, är ett SaaS bolag riktat mot hantverkare. Att vara fokuserad på en av de minst digitaliserade branscherna har visat sig vara helt rätt sett till bolagets organiska tillväxt de senaste åren. Vi tror den tillväxten kommer fortsätta, inte minst utifrån våra egna samtal med SmartCrafts existerande och potentiella kunder. Mjukvarulösningarna efterfrågas då de sparar mycket administrativ tid samt att de skapar en tydligare överblick då kunder tidigare inte hade något digitalt verktyg. Vi får också stöd i den tesen från ett uttalande av en Bonava-anställd som nyligen tagit in en av SmartCrafts lösningar: ”Tidigare gjordes alla anmärkningar på papper. Då det regnade var det ganska knepigt faktiskt”.

Då SmartCraft är mest framåtlutade i Norden i sin nisch, och handlas till en rabatt mot andra SaaS bolag, valde fonden att göra bolaget till ett av sina största innehav.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Börsnoteringarna står som spön i backen”
Carnegie Småbolagsfond

”Börsnoteringarna står som spön i backen”

Börsnoteringarna står som spön i backen då många ägare ser sin chans att sälja bolag på en rekordhög börs med god riskaptit. Vi fortsätter vara selektiva. För att ett innehav...

Mattias Montgomery 4 juni 2021
Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad
Carnegie Småbolagsfond

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad

Några bolag har tillkommit och några lämnat under månaden. Hexpol är ett nytt innehav där vi ser potential på flera tidshorisonter. Till att börja med ser vi nedpressade förväntningar inför...

Mattias Montgomery 7 maj 2021
Nytt kapitel för Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapitel för Ratos

I slutet av månaden tog fonden in Ratos som ett av de största innehaven. Vi tror att marknaden helt glömt bort bolaget, som för tio år sedan gick från att...

Mattias Montgomery 6 april 2021