Stäng

Fonder senareläggs för handel

Rådande exceptionella marknadsoro har lett till att prissättningen av företagsobligationer är osäker. Carnegie Fonder har därför beslutat senarelägga handel och beräkning av NAV i de fonder som investerar i företagsobligationer.

Beslutet att senarelägga handeln och beräkning av NAV grundar sig på att vi vill måna om andelsägares intresse genom att säkerställa värderingen av tillgångarna i fonden. De fonder som berörs av den senarelagda handeln är samtliga andelsklasser i följande fonder:

 • Carnegie Corporate Bond
 • Carnegie High Yield Select
 • Carnegie Investment Grade
 • Carnegie Likviditetsfond
 • Carnegie Strategifond
 • Carnegie Strategy
 • Carnegie Multi
 • Carnegie Total
 • Carnegie Total Plus
 • CF Företagsobligationsfond
 • CF Korträntefond
 • CF Ränteallokering

Detta innebär att handeln och beräkningen av andelsvärdet (”NAV” – Net Asset Value) i dessa fonder senareläggs, från den 20 mars 2020 och tills vidare. Ordrar lagda efter bryttiden den 19 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.

Varför?

Spridningen av Covid 19 – det nya coronaviruset – har skapat extrem oro på världens finansmarknader. Även marknaden för företagsobligationer har drabbats, med stora nedgångar och mycket dålig likviditet, vilket har gjort det allt svårare att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. Att har fonderna öppna för handel skulle kunna missgynna andelsägare i fondern.

Är det problem i förvaltningen?

Nej. Problemet ligger inte i förvaltningen av fonderna. Vi vill också betona att de bolag vi investerar i är välskötta företag med hållbara affärsmodeller som vi tror på långsiktigt. Problemet är de stora rörelser vi ser på marknaden för företagsobligationer, som gör det svår att värdera fondernas innehav. Den nordiska marknaden för företagsobligationer är normalt sett en välfungerande marknad med många företag i flera branscher som emittenter.

Behöver jag som andelsägare göra något?

Nej. Alla andelsägare ska behandlas lika och vi senarelägger handeln för att skydda er. Värderingen av era tillgångar ska vara korrekt. Vår ambition är att alltid tillhandahålla likvida fonder som andelsägarna ska kunna köpa och sälja när de vill, men för närvarande råder extraordinära förhållanden som kräver extraordinära åtgärder för att skydda alla andelsägare.

När öppnas fonderna för handel igen?

Vi öppnar fonderna för handel igen så fort vi är säkra på att värdet på fondernas underliggande tillgångar är tillförlitliga och vi kan göra korrekta värderingar av fonderna.

Vid ytterligare frågor, kontakta din kundansvarige på Carnegie Fonder.
Du kan också höra av dig till våra kundspecialister på 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020