Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Fonder
1 dag 1 månad 2023 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start Årlig avgift Risk Hållbarhet Morningstar Dokument

Carnegie

All Cap A

-4,89% -0,01% -2,50% +4,08% +3,09% +84,62% +86,51% +142,87% 1,37%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

All Cap H

-0,01% -2,47% +4,17% +9,80% 0,96%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Asia A

-10,72% +1,51% -1,69% -0,64% -24,21% -2,88% -12,09% +139,37%

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

2,03% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,89% +0,19% -1,10% +1,54% -3,14% +7,32% +0,40% +9,22% 0,72%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,28% +0,20% -1,04% +1,67% -2,04% +9,24% +2,89% +3,15% 0,72%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,27% +0,20% -1,04% +1,67% -2,03% +9,26% +2,55% +51,11% 0,71%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,06% +0,20% -1,02% +1,72% -1,60% +9,98% -0,09% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-3,81% +0,20% -1,22% +1,16% -4,57% +5,09% -3,12% -3,45% 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-3,23% +0,19% -1,12% +1,46% -3,82% +6,19% -1,34% +12,15% 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-1,77% +0,19% -1,10% +1,63% -1,43% +9,81% +4,80% +32,54% 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,62% +0,19% -1,06% +1,59% -2,72% +8,11% +0,76% +322,04% 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-8,32% +0,73% -3,83% +0,33% -13,44% -6,51% -8,39% 1,02%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-8,09% +0,73% -3,81% +0,38% -13,02% -5,86% -7,44% 0,79%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-45,15% -2,57% -13,13% -10,80% -23,45% +4,09% +34,20% +299,97% 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-44,71% -2,57% -13,08% -10,64% -22,22% +6,62% +40,16% +132,64% 0,84%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-40,13% -3,16% -11,48% -4,43% -22,24% -3,79% +44,55% +69,58% 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,57% -13,10% -10,72% -4,72% 1,22%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,50% +1,34% +1,63% +5,11% +18,66% +46,62% +79,75% +101,93% 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+1,10% +1,34% +1,68% +5,26% +20,09% +49,29% +85,23% +130,18% 0,82%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+1,00% -1,56% +5,25% +1,62% 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,01% +0,04% -1,18% +1,49% -3,60% 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,87% +0,04% -1,16% +1,54% -2,58%

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,98% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,26% -0,37% -1,34% +1,34% +7,69% +30,98% +21,23% 2,00%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,08% -0,37% -1,37% +1,26% +7,37% +30,29% +24,72% +26,66%

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,99% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,08% -0,37% -1,37% +1,26% +7,34% +30,26% +24,66% +26,10%

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,99% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-7,72% +0,79% -2,82% -6,10% +7,34% +45,03% +38,16% +618,34% 2,22%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,05% -0,02% -0,10% +0,92% -0,74% +3,06% +1,43% +693,56% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,88% -0,02% -0,11% +1,01% +0,55% +4,82% +2,83% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,05% -0,02% -0,10% +0,92% -0,74% +4,14% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,05% -0,02% -0,10% +0,92% -0,74% +3,06% +1,43% +693,56% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,25% -0,02% -0,09% +0,96% -0,35% +3,69% +0,84% 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+0,94% -0,01% +0,10% +0,75% +0,53% +1,80% +0,79% +210,76% 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+1,11% -0,01% +0,11% +0,79% +0,87% +2,32% +1,65% +2,39% 0,13%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,40% -0,33% -2,27% -0,60% +0,26% 1,43%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-1,86% -0,33% -2,23% -0,47% -1,33% 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,33% -2,24% -0,51% +0,42% 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-11,47% +1,21% -4,07% +2,47% +7,82% +76,56% +70,13% +391,65% 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-10,84% +1,21% -4,01% +2,63% +9,35% +80,69% +39,60% 0,81%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+1,21% -4,04% +2,56% -0,59% 1,11%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-15,44% -0,61% -4,27% +2,49% -10,43% +110,42% +109,89% +117,26% 2,03%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Multi A

-4,13% +0,26% -1,54% +1,56% -0,38% +30,46% +18,01% 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-5,58% -0,42% +1,91% +0,89% -9,94% -10,68% -7,43% +194,06% 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-5,18% -0,42% +1,94% +0,98% -9,18% -9,55% -5,45% -4,53% 0,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-86,53% -13,50% -13,50% -86,53% -83,02% -85,11% -78,57% +30,43% 0,00%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-86,53% -13,50% -13,50% -86,53% -83,02% -85,11% -78,57% +30,43% 0,00%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-16,58% -0,08% -4,14% +0,91% -8,52% +70,49% +42,51% +322,29% 1,63%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-22,31% -2,16% -7,77% -28,42% +15,14% +34,76% +37,05% 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,81% +0,65% -0,16% +2,94% +0,37% 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-0,21% +0,94% +0,13% +4,10% +2,60% 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Spin-Off A

-9,05% +0,48% -2,81% +7,78% -4,48% +70,21% +47,85% +286,98%

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,03% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Spin-Off B

-9,51% +0,48% -2,85% +7,66% -5,43% +68,44% +27,70% 1,52%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Spin-Off C

-9,51% +0,48% -2,85% +7,66% -5,43% +68,45% +21,48% 1,53%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,05% +0,18% -1,55% +3,23% +6,12% +57,97% +49,11% +7 939,05% 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-2,40% +0,18% -1,55% +3,23% +5,74% +57,16% +17,24% 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-1,46% +0,18% -1,51% +3,37% +7,40% +60,84% +53,63% +150,40% 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-1,28% +0,16% -1,61% +3,23% +7,37% +59,05% +53,23% +48,53% 1,45%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-1,97% +0,18% -1,53% +3,24% +6,11% +57,66% +48,94% +1 745,69% 1,45%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-4,52% +0,40% -2,53% +3,65% +0,71% +62,60% +55,02% +7 136,22% 1,41%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-4,04% +0,40% -2,50% +3,77% +1,73% +65,06% +58,93% +53,03% 0,92%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-4,04% +0,40% -2,50% +3,77% +1,73% +65,07% +42,67% 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-4,55% +0,35% -2,06% +1,72% +0,80% +35,46% +28,71% +42,24% 1,82%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
-7,15% +0,42% -2,93% +1,35% -0,85% +43,96% +21,78% 2,53%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Vega A

+1,44% +0,33% +1,05% +1,05% -3,85% -1,69% -1,94% +41,97%

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

2,64% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Vega B

+2,57% +0,43% +1,24% +1,24% -1,70% +1,41% +3,26% +18,25% 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

5 år

-12,09%

3 år

-2,88%

2 år

-24,21%

1 år

-10,72%

Risk

4

Rating

Avgift

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

2,03% *

5 år

+0,40%

3 år

+7,32%

2 år

-3,14%

1 år

-2,89%

Risk

2

Rating

-

Avgift

0,72%

5 år

+34,20%

3 år

+4,09%

2 år

-23,45%

1 år

-45,15%

Risk

5

Rating

-

Avgift

1,62%

5 år

-

3 år

-

2 år

-

1 år

-0,87%

Risk

2

Rating

-

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,98% *

5 år

-

3 år

+30,98%

2 år

+7,69%

1 år

+0,26%

Risk

2

Rating

Avgift

2,00%

5 år

+1,43%

3 år

+3,06%

2 år

-0,74%

1 år

+0,05%

Risk

2

Rating

Avgift

0,50%

5 år

-

3 år

-

2 år

-

1 år

-2,40%

Risk

4

Rating

-

Avgift

1,43%

5 år

+70,13%

3 år

+76,56%

2 år

+7,82%

1 år

-11,47%

Risk

4

Rating

Avgift

1,51%

5 år

+47,85%

3 år

+70,21%

2 år

-4,48%

1 år

-9,05%

Risk

5

Rating

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,03% *

5 år

+49,11%

3 år

+57,97%

2 år

+6,12%

1 år

-2,05%

Risk

3

Rating

Avgift

1,51%

5 år

+55,02%

3 år

+62,60%

2 år

+0,71%

1 år

-4,52%

Risk

4

Rating

Avgift

1,41%

5 år

-1,94%

3 år

-1,69%

2 år

-3,85%

1 år

+1,44%

Risk

3

Rating

-

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

2,64% *