Stäng
Språk
Meny

Våra fonder

Jämför fonder

Aktiefonder Fonder
En dag 1 månad 2022 Ett år Två år Tre år Fem år Sedan start Nav kurs Avgift 1 Risk Sharpekvot Morningstar PPM Säte
Aktiefonder
Carnegie All Cap +0,54% +9,96% -18,33% -16,23% +11,49% +33,60% +71,77% +135,57% +0,54% +9,96% -18,33% -16,23% +11,49% +33,60% +71,77% +135,57% 235,57 kr 1,36%
1
2
3
4
5
6
7
0,30
SE
Carnegie All Cap H +0,54% +6,36% +0,54% +6,36% 106,36 kr 0,96%
1
2
3
4
5
6
7
0,30 SE
Carnegie Asia -0,20% +5,83% -14,78% -18,90% -18,46% -14,24% -12,32% +141,56% -0,20% +5,83% -14,78% -18,90% -18,46% -14,24% -12,32% +141,56% 215,44 kr 1,93%
1
2
3
4
5
6
7
-0,86
SE
Carnegie Fastighetsfond Norden A -0,11% +16,19% -44,44% -47,05% -16,17% -13,26% +46,12% +343,34% -0,11% +16,19% -44,44% -47,05% -16,17% -13,26% +46,12% +343,34% 443,34 kr 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
-0,18 SE
Carnegie Fastighetsfond Norden G -0,11% +5,47% -0,11% +5,47% 105,47 kr 1,22%
1
2
3
4
5
6
7
-0,18 SE
Fastighetsfond Norden B -0,11% +16,27% -44,04% -46,62% -14,82% -11,12% +52,68% +157,20% -0,11% +16,27% -44,04% -46,62% -14,82% -11,12% +52,68% +157,20% 257,20 kr 0,85%
1
2
3
4
5
6
7
-0,18 SE
Fastighetsfond Norden C NOK -0,65% +16,43% -45,93% -49,16% -23,65% -13,59% +41,46% +75,90% -0,65% +16,43% -45,93% -49,16% -23,65% -13,59% +41,46% +75,90% 175,90 kr 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
-0,18 SE
Carnegie Global Quality Companies A -0,19% +4,16% -3,51% -0,27% +25,34% +25,50% +78,07% +99,04% -0,19% +4,16% -3,51% -0,27% +25,34% +25,50% +78,07% +99,04% 199,04 kr 1,42%
1
2
3
4
5
6
7
1,12
SE
Carnegie Global Quality Companies B -0,19% +4,21% -2,98% +0,33% +26,86% +27,78% +83,51% +126,44% -0,19% +4,21% -2,98% +0,33% +26,86% +27,78% +83,51% +126,44% 352,55 kr 0,82%
1
2
3
4
5
6
7
1,12
SE
Carnegie Indienfond A +0,54% -1,16% +0,69% -0,54% +34,52% +29,78% +46,22% +693,77% +0,54% -1,16% +0,69% -0,54% +34,52% +29,78% +46,22% +693,77% 737,46 kr 2,22%
1
2
3
4
5
6
7
1,32
SE
Carnegie Listed Infrastructure A +0,38% +6,23% -1,02% +1,20% +4,38% +0,38% +6,23% -1,02% +1,20% +4,38% 104,38 kr 1,46%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie Listed Infrastructure C +0,38% +6,28% +2,53% +0,38% +6,28% +2,53% 102,53 kr 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie Listed Infrastructure F +0,38% +4,40% +0,38% +4,40% 104,40 kr 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie Listed Private Equity A -0,10% +5,40% -14,20% -15,26% +29,49% +30,50% +77,50% +406,32% -0,10% +5,40% -14,20% -15,26% +29,49% +30,50% +77,50% +406,32% 491,93 kr 1,50%
1
2
3
4
5
6
7
0,90
SE
Carnegie Listed Private Equity B -0,10% +5,46% -13,65% -14,66% +31,41% +33,63% +43,44% -0,10% +5,46% -13,65% -14,66% +31,41% +33,63% +43,44% 126,11 kr 0,81%
1
2
3
4
5
6
7
0,90 SE
Carnegie Listed Private Equity F -0,10% +2,25% -0,10% +2,25% 102,25 kr 1,11%
1
2
3
4
5
6
7
0,90 SE
Carnegie Micro Cap +0,98% +6,76% -32,51% -30,87% +9,34% +50,68% +108,76% +118,66% +0,98% +6,76% -32,51% -30,87% +9,34% +50,68% +108,76% +118,66% 218,66 kr 2,02%
1
2
3
4
5
6
7
0,25
SE
Carnegie Rysslandsfond A -76,19% -76,19% -84,42% -83,74% -79,57% -81,41% -72,85% +50,80% -76,19% -76,19% -84,42% -83,74% -79,57% -81,41% -72,85% +50,80% 14,68 kr 2,55%
1
2
3
4
5
6
7
-0,71 SE
Carnegie Småbolagsfond A +0,94% +4,63% -29,91% -28,31% +1,67% +22,99% +41,06% +319,31% +0,94% +4,63% -29,91% -28,31% +1,67% +22,99% +41,06% +319,31% 419,31 kr 1,61%
1
2
3
4
5
6
7
0,19
SE
Småbolagsfond C -2,16% -7,77% -28,42% -22,31% +15,14% +34,76% +37,05% -2,16% -7,77% -28,42% -22,31% +15,14% +34,76% +37,05% 124,77 kr 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
0,19
SE
Carnegie Spin-Off A +0,28% +8,39% -21,46% -21,17% -0,08% +18,05% +37,68% +267,54% +0,28% +8,39% -21,46% -21,17% -0,08% +18,05% +37,68% +267,54% 35,94 kr 1,02% 2
1
2
3
4
5
6
7
0,09
SE
Spin-Off B +0,27% +8,34% -21,82% -21,56% -1,07% +16,82% +21,48% +0,27% +8,34% -21,82% -21,56% -1,07% +16,82% +21,48% 121,48 kr 1,52%
1
2
3
4
5
6
7
0,09 SE
Spin-Off C +0,27% +8,34% -21,82% -21,56% -1,07% +15,57% +15,57% +0,27% +8,34% -21,82% -21,56% -1,07% +15,57% +15,57% 104,70 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
0,09 SE
Carnegie Sverigefond A +0,54% +9,86% -13,45% -11,88% +10,29% +21,72% +44,64% +7 023,85% +0,54% +9,86% -13,45% -11,88% +10,29% +21,72% +44,64% +7 023,85% 3 777,53 kr 1,41%
1
2
3
4
5
6
7
0,38
SE
Sverigefond C +0,55% +9,91% -13,05% -11,44% +11,40% +23,56% +40,23% +0,55% +9,91% -13,05% -11,44% +11,40% +23,56% +40,23% 124,89 kr 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
0,38
SE
Blandfonder
Carnegie Multi A +0,04% +3,10% -9,54% -8,83% +5,17% +10,31% +17,04% +0,04% +3,10% -9,54% -8,83% +5,17% +10,31% +17,04% 117,04 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,45
SE
Carnegie Strategifond A +0,46% +6,73% -10,03% -8,62% +10,85% +19,24% +41,65% +7 706,11% +0,46% +6,73% -10,03% -8,62% +10,85% +19,24% +41,65% +7 706,11% 1 802,81 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
0,45
SE
Strategifond D +0,46% +6,73% -10,36% -8,95% +10,45% +13,84% +0,46% +6,73% -10,36% -8,95% +10,45% +13,84% 101,45 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
0,45 SE
Strategifond G +0,46% +6,78% -9,54% -8,07% +12,19% +21,40% +45,94% +142,68% +0,46% +6,78% -9,54% -8,07% +12,19% +21,40% +45,94% +142,68% 159,49 kr 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
0,45
SE
Carnegie Strategy Fund 3 SEK +0,45% +6,72% -9,95% -8,53% +10,76% +19,20% +41,49% +1 691,93% +0,45% +6,72% -9,95% -8,53% +10,76% +19,20% +41,49% +1 691,93% 7 295,85 kr 1,45%
1
2
3
4
5
6
7
0,45
LU
Carnegie Total 3 SEK +0,16% +4,19% -10,75% -9,95% +6,61% +12,10% +27,53% +41,12% +0,16% +4,19% -10,75% -9,95% +6,61% +12,10% +27,53% +41,12% 141,12 kr 1,82%
1
2
3
4
5
6
7
0,46
LU
Carnegie Total Plus 3 SEK +0,21% +4,97% -13,06% -12,17% +8,04% +11,72% +22,63% +0,21% +4,97% -13,06% -12,17% +8,04% +11,72% +22,63% 122,63 kr 1,85%
1
2
3
4
5
6
7
0,48
LU
Räntefonder
Carnegie Corporate Bond 3 SEK -0,03% +1,41% -6,47% -6,37% -2,36% -4,09% -0,95% +314,19% -0,03% +1,41% -6,47% -6,37% -2,36% -4,09% -0,95% +314,19% 414,19 kr 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25
LU
Corporate Bond 1 EUR -0,02% +1,39% -6,73% -6,59% -2,85% -4,67% -1,19% +7,21% -0,02% +1,39% -6,73% -6,59% -2,85% -4,67% -1,19% +7,21% 107,21 eur 0,72%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25 LU
Corporate Bond 1 SEK Dist -0,02% +1,44% -6,17% -6,04% -1,67% -3,07% +0,80% +48,13% -0,02% +1,44% -6,17% -6,04% -1,67% -3,07% +0,80% +48,13% 91,19 kr 0,72%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25
LU
Corporate Bond 3 CHF -0,02% +1,28% -7,19% -7,07% -3,95% -6,34% -4,71% -0,02% +1,28% -7,19% -7,07% -3,95% -6,34% -4,71% 95,29 chf 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25 LU
Corporate Bond 3 EUR -0,02% +1,36% -7,03% -6,91% -3,53% -5,66% -2,91% +10,20% -0,02% +1,36% -7,03% -6,91% -3,53% -5,66% -2,91% +10,20% 110,20 eur 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25 LU
Corporate Bond 3 NOK -0,05% +1,45% -5,74% -5,47% -1,36% -2,79% +3,12% +29,65% -0,05% +1,45% -5,74% -5,47% -1,36% -2,79% +3,12% +29,65% 129,65 nok 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
-0,25 LU
Carnegie Credit Edge A +0,35% +3,50% -13,49% -13,43% -11,30% -9,21% -7,36% +0,35% +3,50% -13,49% -13,43% -11,30% -9,21% -7,36% 92,64 kr 1,02%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie Credit Edge B +0,35% +3,52% -13,29% -13,21% -10,91% -8,60% -6,48% +0,35% +3,52% -13,29% -13,21% -10,91% -8,60% -6,48% 93,52 kr 0,77%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie High Yield 3 SEK Perf +0,04% +2,03% -5,90% -5,69% -4,92% +0,04% +2,03% -5,90% -5,69% -4,92% 95,08 kr 0,92% 3
1
2
3
4
5
6
7
LU
Carnegie High Yield 3 SEK +0,04% +2,00% -6,94% -6,72% -5,83% +0,04% +2,00% -6,94% -6,72% -5,83% 94,17 kr 1,07%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Carnegie High Yield Select 3 SEK +0,08% +1,25% -3,32% -2,74% +10,71% +12,24% +23,74% +24,22% +0,08% +1,25% -3,32% -2,74% +10,71% +12,24% +23,74% +24,22% 124,22 kr 1,00% 4
1
2
3
4
5
6
7
1,44
LU
High Yield Select 3 SEK Dist +0,08% +1,25% -3,31% -2,76% +10,69% +12,13% +23,63% +23,68% +0,08% +1,25% -3,31% -2,76% +10,69% +12,13% +23,63% +23,68% 98,15 kr 1,00% 5
1
2
3
4
5
6
7
1,44
LU
Carnegie Investment Grade A -0,01% +0,33% -2,23% -2,37% -1,24% -1,15% -0,14% +683,90% -0,01% +0,33% -2,23% -2,37% -1,24% -1,15% -0,14% +683,90% 1 160,19 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
-0,41
SE
Investment Grade B NOK -0,03% +0,41% -1,44% -1,51% +0,01% +0,76% +1,35% -0,03% +0,41% -1,44% -1,51% +0,01% +0,76% +1,35% 101,35 nok 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
-0,41 SE
Investment Grade H -0,01% +0,35% -2,05% -2,17% -0,85% -0,56% -0,46% -0,01% +0,35% -2,05% -2,17% -0,85% -0,56% -0,46% 99,54 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
-0,41 SE
Carnegie Likviditetsfond A +0,01% +0,29% -0,46% -0,50% -0,29% -0,24% -0,37% +207,55% +0,01% +0,29% -0,46% -0,50% -0,29% -0,24% -0,37% +207,55% 1 210,54 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
-0,15 SE
Likviditets­fond B +0,01% +0,30% -0,31% -0,33% +0,05% +0,27% +0,48% +1,28% +0,01% +0,30% -0,31% -0,33% +0,05% +0,27% +0,48% +1,28% 101,28 kr 0,13%
1
2
3
4
5
6
7
-0,15 SE
Carnegie Obligationsfond A -0,46% +1,94% -8,82% -8,70% -10,55% -10,12% -6,30% +197,86% -0,46% +1,94% -8,82% -8,70% -10,55% -10,12% -6,30% +197,86% 934,31 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
-1,43
SE
Obligationsfond B -0,46% +1,97% -8,47% -8,32% -9,80% -8,98% -3,42% -0,46% +1,97% -8,47% -8,32% -9,80% -8,98% -3,42% 96,58 kr 0,08%
1
2
3
4
5
6
7
-1,43
SE
Övriga fonder
Carnegie SPAR Balanserad +0,05% +3,99% -5,73% -3,95% -0,54% +0,05% +3,99% -5,73% -3,95% -0,54% 99,46 kr 1,66%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie SPAR Global +0,30% +5,92% -6,30% -3,83% +1,81% +0,30% +5,92% -6,30% -3,83% +1,81% 101,81 kr 1,62%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Carnegie Vega A +0,15% +0,15% +0,82% -0,37% -0,51% -1,01% -3,08% +42,57% +0,15% +0,15% +0,82% -0,37% -0,51% -1,01% -3,08% +42,57% 133,69 kr 2,62% 6
1
2
3
4
5
6
7
-0,51 SE
Carnegie Vega B +0,25% +0,25% +1,76% +0,74% -2,48% -2,02% -2,03% +18,31% +0,25% +0,25% +1,76% +0,74% -2,48% -2,02% -2,03% +18,31% 102,75 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
-0,51 SE
Visa information

Information

% En dag

Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen, netto efter förvaltningsavgift.

% 30 dgr

Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen 30 dagar tillbaka, netto efter förvaltningsavgift.

Nav kurs

När du sparar i en fond köper du andelar i fonden. Värdet på andelarna beräknas dagligen genom att det totala värdet på fondens tillgångar delas med det det totala antalet andelar i fonden. Nav står för nettoandelsvärde och nav-kurs är det dagliga värdet på en fondandel.

Arvode

Förvaltningsarvodet anges i procent per år, men beräknas och tas ut dagligen. Varje dag dras 1/365 av förvaltningsarvodet. Därefter beräknas andelskursen. Vänligen se fondens faktablad för årlig avgift.

Risk

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Morningstar

Morningstar är ett analysföretag som jämför fonder som har liknande placeringsinriktning. Ju bättre historisk avkastning i förhållande till avgifter och risknivå, desto högre betyg. Fem stjärnor är högsta betyg. Fonden måste ha minst tre års historik.

PPM

Markerade fonder är tillgängliga för sparande i premiepensionssystemet, PPM, där förvaltningsavgiften är rabatterad. Klicka på respektive fond för PPM-nummer.

Säte

Våra fonder är registrerade i antingen Sverige eller Luxemburg, där skattevillkoren är annorlunda. Läs mer om skillnaden i våra årsrapporter, under fliken Om oss.

1 Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
2 Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
3 Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
4 Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
5 Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
6 Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Aktiefonder

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera i bolag i alla storlekar med extra fokus på hållbarhet. Carnegie All Cap är en så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden...

Mer info

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info

Carnegie Global Quality Companies A

Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa bolag för långsiktigt sparande. Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet....

Mer info

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info

Carnegie Listed Infrastructure A

Järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening – Carnegie Listed Infrastructure är en fond för dig som … Vill ha ett långsiktigt sparande Ser det växande behovet av hållbar infrastruktur Vill investera...

Mer info

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond är stängd för handel Som en följd av kriget i Ukraina är Moskvabörsen stängd för utländska investerare, och därför är också Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. Vi vet...

Mer info

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info

Blandfonder

Carnegie Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info

Carnegie Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info

Carnegie Total Plus 3 SEK

Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men...

Mer info

Räntefonder

Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF). Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men...

Mer info

Carnegie Credit Edge A

Credit Edge är en dagligt handlad svensk specialfond som ger exponering mot den europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig riskjustering för att begränsa sannolikheten...

Mer info

Carnegie High Yield 3 SEK Perf

Carnegie High Yield är en artikel 9-fond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa. ”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast...

Mer info

Carnegie High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Fonden investerar i obligationer utgivna av nordiska företag och fokuserar enbart...

Mer info

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info

Övriga fonder

Carnegie SPAR Balanserad

Carnegie SPAR Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond för dig som vill ha en variation av bolag, branscher och tillgångsslag. I Carnegie SPAR Balanserad finns både aktier (60%) och räntor...

Mer info

Carnegie SPAR Global

Carnegie SPAR Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill investera i några av världens bästa bolag. Huvuddelen av fonden direktinvesteras i aktier och gör det genom att...

Mer info

Carnegie Vega A

Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande...

Mer info