Stäng
Språk
Meny

Carnegie All Cap

En Sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål ("Artikel 9-fond"). För dig som vill investera långsiktigt i små och stora omställningsvinnare.
23 maj 2022
232,18 kr
En dag
-0,57%
Visar data för
Carnegie All Cap
Jämför med

Om fonden

  • En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB.
  • En så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.
  • Investerar i bolag med produkter, tjänster och lösningar för ett mer hållbart samhälle.
  • En så kallad ”all cap-fond” som investerar i svenska bolag, stora som små.
  • Inte bara miljöhänsyn. Genom verktyget CF THOR analyserar förvaltarna också sociala frågor och företagens affärsetik.

Fondförvaltare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetschef på Carnegie Fonder och styrelseledamot i Swesif.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,36%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5719-3419

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2016-02-10
ISIN-kod
SE0007704804
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
18,20%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,33
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,36 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,60%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
76%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-04-30

Största innehaven

AstraZeneca Plc
4,87%
Hexagon AB
4,59%
Atlas Copco AB B Reg
4,44%
ABB Ltd Reg
4,36%
Holmen AB Reg B
4,33%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc A
4,30%
Nibe Industrier AB
4,19%
Sweco AB B Reg
4,14%
Alfa Laval AB
3,89%
Essity AB B Reg
3,86%
Övriga innehav
57,03%

Geografisk fördelning

Sverige
89,15%
Schweiz
5,71%
Storbritannien
4,87%
Luxemburg
0,27%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
95,93%
Likvida medel
4,07%

Artiklar

En försiktigare konsument
Carnegie All Cap

En försiktigare konsument

Stigande priser på energi, logistik och insatsvaror har fortsatt prägla nyhetsflödet i spåren av kriget i Ukraina och nya nedstängningar i Kina. Den svenska marknaden föll men med stora inbördes...

Anna Strömberg 5 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022
Långt ifrån ”business as usual”
Carnegie All Cap

Långt ifrån ”business as usual”

Månaden har fortsatt präglats av fruktansvärd nyhetsrapportering från Ukraina som fört med sig skenande energipriser, ett alltigenom tilltagande inflationstryck och marknadens fiende nummer ett – osäkerhet. Trots detta kan vi...

Anna Strömberg 5 april 2022