Stäng
Språk
Meny

Carnegie All Cap

En Sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål ("Artikel 9-fond"). För dig som vill investera långsiktigt i små och stora omställningsvinnare.
30 november 2021
275,60 kr
En dag
+0,42%
Visar data för
Carnegie All Cap
Jämför med

Om fonden

  • En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB.
  • En så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.
  • Investerar i bolag med produkter, tjänster och lösningar för ett mer hållbart samhälle.
  • En så kallad ”all cap-fond” som investerar i svenska bolag, stora som små.
  • Inte bara miljöhänsyn. Genom verktyget CF THOR analyserar förvaltarna också sociala frågor och företagens affärsetik.

Fondförvaltare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetschef på Carnegie Fonder och styrelseledamot i Swesif.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,39%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5719-3419

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2016-02-10
ISIN-kod
SE0007704804
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
22,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,09
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,44 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
6,41%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
77%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

Alfa Laval AB
4,57%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc A
4,44%
AstraZeneca Plc
4,34%
Nibe Industrier AB
4,21%
Hexagon AB
4,16%
Getinge AB B
4,16%
ABB Ltd Reg
4,13%
Volvo AB B
4,01%
Essity AB B Reg
3,84%
Atlas Copco AB B Reg
3,79%
Övriga innehav
58,36%

Geografisk fördelning

Sverige
89,41%
Schweiz
5,93%
Storbritannien
4,34%
Luxemburg
0,32%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
95,54%
Likvida medel
4,46%
Flaskhalsar och komponentbrist

Flaskhalsar och komponentbrist

Den negativa börsutvecklingen vände under oktober och när rapporterna för tredje kvartalet rullade in under andra halvan av månaden kunde vi konstatera att återhämtningen fortsätter och orderböckerna fylldes på. Stark...
Läs mer

Fler artiklar

Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap
Carnegie All Cap

Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap

Börsutvecklingen under september har gått i orons tecken och tvära kast. Världen lider fortsatt av stora störningar i leverantörskedjor, stigande priser på viktiga insatsvaror som el och metaller samtidigt som...

Anna Strömberg 6 oktober 2021
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
Nibes produkter ligger rätt i tiden
Carnegie All Cap

Nibes produkter ligger rätt i tiden

Marknaden slutade visserligen på plus för augusti men det vad med nöd och näppe. Riskaptiten är betydligt mer avvaktande och tvära kast i investmentbolagen, fastigheter och hög nervositet kring alla...

Anna Strömberg 3 september 2021