Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

All Cap H

SELECT! Lägre avgift för dig som investerar minst 50 000 kronor genom Carnegie Fonder Online.

En Sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål (”Artikel 9-fond”). För dig som vill investera långsiktigt i små och stora omställningsvinnare.

om fonden

Denna andelsklass har en lägre avgift och är bara tillgänglig för dig som har ISK eller fondkonto hos Carnegie Fonder.

Carnegie All Cap är en så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

För Carnegie All Cap innebär det investeringar i bolag med produkter, tjänster som erbjuder lösningar för ett mer hållbart samhälle. Läs mer i vår Hållbarhetsrapport.

Hög standard gällande miljö, sociala frågor och ägar- och bolagsstyrningsfrågor är en förutsättning för en god och hållbar avkastning. Vi betygsätter alla investeringar utifrån detta i vårt verktyg THOR.

Fondförvaltare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2022-11-07.

Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond

Svanen ställer hårda hållbarhetskrav på en rad olika punkter. Läs mer på Miljömärkning Sverige AB. Ett exempel är att över 70 procent av fonden ska investeras i bolag med ett starkt hållbarhetsarbete. Inom ramen för Svanen innebär detta att bolag som inte är bäst i klassen i vår THOR analys (betyget Strong eller Very Strong) skall ha mer än 50 procent av sin omsättning som direkt bidrar till ett mer hållbart samhälle för att anses ha ett starkt hållbarhetsarbete.

månadsrappo­rter & nyheter

Ytterligare en månad med stigande börskurser

Därför blev vi storägare i Synsam

Nya positioner i Arjo och Coloplast

hållbarhetsre­la­terade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.