Stäng
Språk
Meny

Carnegie Asia

Snabbväxande ekonomier med framtidens företag.
25 november 2022
215,44 kr
En dag
-0,20%
Visar data för
Carnegie Asia
Jämför med

Om fonden

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential.

Genom Carnegie Asia investerar du i ungefär 30 expansiva företag. Dessutom får du exponering mot spännande nya marknader som inte erbjuds i en traditionell Asienfond.

Vill du börja spara i Carnegie Asia? Logga in på ditt Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Asia

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,93%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
838383
Bankgironummer
5729-9091

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-04-06
ISIN-kod
SE0001172263
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
11,40%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,86
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
1,10 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,30%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
71%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd
5,85%
Samsung Electronics Co Ltd
4,44%
AIA Group Ltd
3,81%
Bajaj Finance Ltd
3,78%
Bank Central Asia (PT) Tbk
3,64%
Bharti Airtel Ltd Dematerialised
3,51%
Kia Corp Reg
3,43%
Tencent Holdings Ltd
3,43%
DBS Group Holdings Ltd
3,33%
JD.com Inc Reg A
2,73%
Övriga innehav
62,07%

Geografisk fördelning

Indien
17,65%
Kina
16,57%
Indonesien
13,24%
Sydkorea
10,28%
Övrigt
42,25%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
91,71%
Likvida medel
8,29%

Artiklar

Chairman Xi – Kinas nya kejsare
Carnegie Asia

Chairman Xi – Kinas nya kejsare

De asiatiska marknaderna föll i oktober, framförallt drivet av kraftiga kursfall för kinesiska bolag. Xi Jinping blev som väntat vald till generalsekreterare för Kinas kommunistparti på ytterligare fem år. Marknadens...

Gunnar Påhlson 5 november 2022
Förändringar i portföljen
Carnegie Asia

Förändringar i portföljen

USA och Kina kom överens om ett avtal där amerikanska börsmyndigheten tillåts genomföra inspektioner av kinesiska bolag noterade på Nasdaq. Detta var något oväntat men icke desto mindre positivt. Återstår...

Gunnar Påhlson 6 september 2022
”Och solen har sin gång”
Carnegie Asia

”Och solen har sin gång”

Indonesien är Asiens tredje mest folkrika land, efter Kina och Indien, med 270 miljoner invånare och fördelaktig demografi. Medelåldern är 28 år. Kinas nolltolerans mot Covid innebär att tillväxten faller...

Gunnar Påhlson 17 augusti 2022
Fler inlägg