Stäng
Språk
Meny

Carnegie Asia

Snabbväxande ekonomier med framtidens företag.
28 januari 2022
253,70 kr
En dag
+0,69%
Visar data för
Carnegie Asia
Jämför med

Om fonden

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential.

Genom Carnegie Asia investerar du i ungefär 30 expansiva företag. Dessutom får du exponering mot spännande nya marknader som inte erbjuds i en traditionell Asienfond.

Vill du börja spara i Carnegie Asia? Logga in på ditt Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Asia

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,93%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
838383
Bankgironummer
5729-9091

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-04-06
ISIN-kod
SE0001172263
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
14,20%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,02
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,96 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
4,54%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
70%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-12-31

Största innehaven

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd
9,48%
MediaTek Inc
6,48%
Samsung Electronics Co Ltd
6,11%
Tencent Holdings Ltd
4,76%
United Microelectronics Corp
4,13%
HDFC Bank Ltd Reg
3,32%
Kia Corp Reg
3,19%
AIA Group Ltd
3,10%
Bajaj Finance Ltd
2,64%
Bank Central Asia (PT) Tbk
2,62%
Övriga innehav
54,18%

Geografisk fördelning

Taiwan
22,62%
Kina
20,02%
Indien
15,32%
Sydkorea
15,13%
Övrigt
26,91%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
93,96%
Likvida medel
6,04%

Artiklar

Kina sänker tillväxtmålet
Carnegie Asia

Kina sänker tillväxtmålet

Vi kan nu konstatera att Kinas ekonomiska tillväxt föll till en nivå under 4 procent för andra halvåret. En stram kreditpolicy de senaste åren tillsammans med omfattande strukturförändringar för näringslivet,...

Gunnar Påhlson 3 januari 2022
Inflationshot tvingar Fed att agera
Carnegie Asia

Inflationshot tvingar Fed att agera

Inflationen i USA har stigit till över 4 procent. I EU är inflationen 4,5 procent. Höga råvarupriser, stigande olje- och gas priser ger högre energinota för industrier och hushåll. Logistikproblem...

Gunnar Påhlson 6 december 2021
”Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå”
Carnegie Asia

”Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå”

De asiatiska marknaderna fortsatte med negativ utveckling i oktober. Kinas inköpsindex för oktober indikerar en svagare utveckling för ekonomin under andra halvåret. Samtidigt stiger producentpriserna som en följd av högre...

Gunnar Påhlson 3 november 2021
Fler inlägg