Stäng
Språk
Meny

Carnegie Asia

Snabbväxande ekonomier med framtidens företag.
24 september 2021
262,06 kr
En dag
-0,31%
Visar data för
Carnegie Asia
Jämför med

Om fonden

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential.

Genom Carnegie Asia investerar du i ungefär 30 expansiva företag. Dessutom får du exponering mot spännande nya marknader som inte erbjuds i en traditionell Asienfond.

Vill du börja spara i Carnegie Asia? Logga in på ditt Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Asia

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,93%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
838383
Bankgironummer
5729-9091

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-04-06
ISIN-kod
SE0001172263
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
13,70%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,55
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,95 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
3,89%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
71%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd
9,93%
Samsung Electronics Co Ltd
6,59%
MediaTek Inc
4,81%
Kakao Corp Reg
3,74%
HDFC Bank Ltd Reg
3,65%
Bajaj Finance Ltd
3,58%
Samsung SDI Co Ltd
3,41%
AIA Group Ltd
3,21%
China Construction Bank Corp H
3,12%
UltraTech Cement Ltd Reg
3,06%
Övriga innehav
54,89%

Geografisk fördelning

Kina
25,70%
Sydkorea
22,62%
Taiwan
18,12%
Indien
13,19%
Övrigt
20,37%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
95,61%
Likvida medel
4,39%
Därför attackeras spelsektorn i Kina

Därför attackeras spelsektorn i Kina

Kinas samhällskontrakt de senaste fyrtio åren har gått ut på att medborgarna accepterar att kommunistpartiet styr landet som en enpartistat i utbyte mot att landets ekonomi växer kontinuerligt och att...
Läs mer

Fler artiklar

Från ”too big to fail” till ”too big to obey”.
Carnegie Asia

Från ”too big to fail” till ”too big to obey”.

De asiatiska marknaderna, med undantag för Indien, utvecklades mycket svagt i juli. Kinesiska bolag, framförallt de bolag med en listning på Nasdaq, men även företag i Hong Kong, föll kraftigt....

Gunnar Påhlson 5 augusti 2021
”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”
Carnegie Asia

”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”

De asiatiska marknaderna utvecklades positivt under juni. Under våren har oro för inflation, som ett resultat av stora globala stödåtgärder från centralbankerna, varit ett återkommande tema. Budskapet från Fed, USA:s...

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Mitt liv som ”Fed watcher”
Carnegie Asia

Mitt liv som ”Fed watcher”

De asiatiska marknaderna tillbringade maj med att trampa vatten. Det var lite grann som att simma motströms. Bolagen tjänar pengar och man anstränger sig, men man kommer ingen vart. Lokala...

Gunnar Påhlson 4 juni 2021
Fler inlägg