Stäng
Språk
Meny

Carnegie Global Quality Companies A

Carnegie Global Quality Companies investerar långsiktigt i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter.
24 september 2021
190,00 kr
En dag
+0,27%
Visar data för
Carnegie Global Quality Companies A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa bolag för långsiktigt sparande.
  • Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar vi ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier.
  • Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skapar över tid ett enormt aktieägarvärde. Vi kallar dem kvalitetsbolag.
  • Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar dig som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

Emanuel Furubo

Medförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega. Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Global Quality Companies A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,41%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5625-3925

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2015-05-25
ISIN-kod
SE0006993390
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
12,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,12
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,70 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI World Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
7,52%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
86%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Alphabet Inc A
4,16%
Garmin Ltd Reg
3,87%
Roche Holding Ltd Pref
3,83%
Unilever Plc Reg
3,80%
Microsoft Corp
3,77%
Merck & Co Inc
3,54%
BlackRock Inc
3,49%
Novo Nordisk AS B
3,31%
Bristol Myers Squibb Co
3,20%
Sony Group Corp
3,15%
Övriga innehav
63,89%

Geografisk fördelning

USA
43,38%
Schweiz
12,54%
Storbritannien
8,64%
Sverige
8,39%
Övrigt
27,07%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
96,80%
Likvida medel
3,20%
Månadens prestation: Garmin

Månadens prestation: Garmin

Globala aktier hade ännu en positiv månad i augusti, den sjunde månaden i rad. Konjunkturokänsliga bolag gick bra under månadens inledande veckor när långa marknadsräntor började stiga. Detta mönster bröts...
Läs mer

Fler artiklar

Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 10 augusti 2021
Rea på defensiva bolag
Carnegie Global Quality Companies

Rea på defensiva bolag

Globala aktier hade återigen en bra månad och avslutar årets första halva med ett imponerande facit. Fortsatt generös penningpolitik och ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Den stora drivkraften till börsuppgången...

Emanuel Furubo 5 juli 2021
Den nya tidens värdebolag
Carnegie Global Quality Companies

Den nya tidens värdebolag

Efter en stark inledande vecka nollavkastade globala aktieindex under månaden. Samtidigt stärktes kronan mot de flesta andra valutor och i SEK sjönk globalindex -0,5 procent. Osäkerhet kring konjunktur, inflation och...

Emanuel Furubo 3 juni 2021