Stäng
Språk
Meny

Carnegie Global Quality Companies A

Carnegie Global Quality Companies investerar långsiktigt i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter.
30 november 2021
195,17 kr
En dag
-1,36%
Visar data för
Carnegie Global Quality Companies A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa bolag för långsiktigt sparande.
  • Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar vi ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier.
  • Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skapar över tid ett enormt aktieägarvärde. Vi kallar dem kvalitetsbolag.
  • Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar dig som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

Emanuel Furubo

Medförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega. Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Global Quality Companies A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,41%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5625-3925

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2015-05-25
ISIN-kod
SE0006993390
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
12,60%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,85
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,70 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI World Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
7,55%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
86%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

Alphabet Inc A
4,05%
Merck & Co Inc
3,89%
Roche Holding Ltd Pref
3,78%
Unilever Plc Reg
3,70%
Sony Group Corp
3,58%
BlackRock Inc
3,56%
Pepsico Inc
3,38%
Cisco Systems Inc
3,25%
Microsoft Corp
3,22%
The Walt Disney Co
3,17%
Övriga innehav
64,42%

Geografisk fördelning

USA
45,56%
Schweiz
11,85%
Storbritannien
8,89%
Sverige
7,33%
Övrigt
26,39%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
97,51%
Likvida medel
2,49%
Globala giganter levererar

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...
Läs mer

Fler artiklar

Två nya innehav i portföljen
Carnegie Global Quality Companies

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021
Månadens prestation: Garmin
Carnegie Global Quality Companies

Månadens prestation: Garmin

Globala aktier hade ännu en positiv månad i augusti, den sjunde månaden i rad. Konjunkturokänsliga bolag gick bra under månadens inledande veckor när långa marknadsräntor började stiga. Detta mönster bröts...

Emanuel Furubo 3 september 2021
Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 10 augusti 2021