Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

global quality companies B

Carnegie Global Quality Companies investerar globalt i etablerade och välkända företag vilka kombinerar goda framtidsutsikter, starka marknadspositioner och låg konjunkturkänslighet. 

Om fonden

  • Carnegie Global Quality Companies investerar globalt i etablerade och välkända företag vilka kombinerar goda framtidsutsikter, starka marknadspositioner och låg konjunkturkänslighet. 
  • Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar vi ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier.
  • Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skapar över tid ett enormt aktieägarvärde. Vi kallar dem kvalitetsbolag.
  • Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar dig som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.
Simn Reinius

Fondförvaltare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Fondförvaltare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2016-05-02.

månadsrapporter & nyheter

Stark start på det nya året

Kvalitetsbolagens motståndkraft bäddar för långsiktig framgång

Portföljen visar 12,4% vinstillväxt – trotsar konjunkturen

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.