Stäng
Språk
Meny

Carnegie High Yield Select 3 SEK

Vår spetsigaste räntefond. Hållbara bolag med högavkastande obligationer.
24 september 2021
125,17 kr
En dag
+0,03%
Visar data för
Carnegie High Yield Select 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK).

Fonden investerar i obligationer utgivna av nordiska företag och fokuserar enbart på högavkastade företagsobligationer, så kallade High Yield, som har en lite högre risknivå och därmed en lite högre ränta.

Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.

Genomsnittslöptiden i fondens portfölj är 3-5 år, men kan under perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. För att alltid kunna erbjuda en god likviditet är delar av fonden investerad i mycket likvida tillgångar. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Carnegie Select – unika och exklusiva fonder

Carnegie High Yield Select 3 SEK är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.

Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie High Yield Select 3 SEK kan vara någonting för dig! Eller ring oss direkt, på 08-121 550 00.

Jag är intresserad!

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,04%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5217-5312

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2017-11-02
ISIN-kod
LU1627770685
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
14,50%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,48
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
1,00 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Stabila flöden skapar allokeringsmöjligheter

Stabila flöden skapar allokeringsmöjligheter

Den europeiska kreditmarknaden var stabil under augusti samtidigt som tillväxtindikatorer avtar i trend, inflationsoron till viss del likaså och både FED och ECB förbereder marknaderna för avtrappade stödköp. Samtidigt ökar...
Läs mer

Fler artiklar

Väldigt attraktiva nordiska kuponger, oavsett inflation
Carnegie High Yield Select

Väldigt attraktiva nordiska kuponger, oavsett inflation

Inflationstrycket fortsätter att vara påtagligt men trots detta kom långa marknadsräntorna ned rejält under juli månad vilket kan tillskrivas både covid i form av deltamutationen samt oro för effekter av...

Maria Andersson 4 augusti 2021
Flera positiva bolagsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flera positiva bolagsnyheter

Den starka utvecklingen fortsatte om än i långsammare takt när de lokala kreditmarginalerna konvergerar mot sina europeiska motsvarigheter och även om antalet uppenbara felprissättningar minskar så är skillnaden fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”
Carnegie High Yield Select

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”

Efter den starka inledningen på året med sjunkande kreditmarginaler och positiva bolagsnyheter börjar vi följaktligen närma oss historiska kreditmarginaler i Norden och således bör avkastningsförväntningarna över tid närma sig underliggande...

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
Fler inlägg