Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Infrastructure A

Carnegie Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur.
30 november 2021
101,46 kr
En dag
-0,86%
Visar data för
Carnegie Listed Infrastructure A
Jämför med

Om fonden

Järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening – Carnegie Listed Infrastructure är en fond för dig som …

  • Vill ha ett långsiktigt sparande
  • Ser det växande behovet av hållbar infrastruktur
  • Vill investera i omställningen till ett hållbart samhälle
  • Vill ha en fond som har hållbarhet som mål (”Artikel 9-fond”)
  • Tror på möjligheterna med bolag som har stabila kassaflöden och är oberoende av konjunkturens svängningar
Köp fonden

Köp fonden hos oss – Carnegie Fonder
Köp fonden hos Avanza
Köp fonden hos Nordnet

Fondförvaltare

Mikael Tarnawski-Berlin

Examen i ekonomi och juridik. Arbetat i finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2018.

Köp Carnegie Listed Infrastructure A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,46%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5693-3997

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2021-08-18
ISIN-kod
SE0002768150

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
MSCI World Infrastructure Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Active share
95%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

Receivable/treas acc
4,22%
Canadian National Railway Co
4,62%
Healthcare Trust America Inc A Cap
4,34%
American Tower Corp
4,07%
Republic Services Inc
4,06%
Norfolk Southern Corp
4,00%
Hydro One Ltd Reg
3,96%
NetLink NBN Trust Uts
3,94%
Övriga innehav
47,75%

Geografisk fördelning

USA
36,31%
Sverige
27,40%
Kanada
12,37%
Belgien
5,80%
Övrigt
18,15%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
75,00%
Likvida medel
25,00%
Investering i kritisk internet-infrastruktur

Investering i kritisk internet-infrastruktur

De största vinnarna var de tre järnvägarna Norfolk Southern, Union Pacific och Canadian National Railway. De största förlorarna Encompass Health, T-Mobile och Exeo Group. Jag nämnde Bidens infrastruktursatsning i föregående...
Läs mer

Fler artiklar

Är Bidens satsning på infrastruktur tillräcklig?
Carnegie Listed Infrastructure

Är Bidens satsning på infrastruktur tillräcklig?

Under första månaden för Carnegie Listed Infrastructure fick makroekonomin lite större betydelse. Den stora händelsen var att de långa räntorna steg. Den amerikanska räntan steg från ungefär 1,31 till 1,49...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2021
Carnegie Listed Infrastructure skalar upp
Carnegie Listed Infrastructure

Carnegie Listed Infrastructure skalar upp

Carnegie Listed Infrastructure lanserades den 18 augusti. Fonden investerar globalt i hållbara bolag med en tydlig koppling till infrastruktur. Med infrastruktur avser vi strukturer och byggnader som levererar samhällskritiska tjänster...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 september 2021
Stora investeringsbehov talar för nya fonden Carnegie Listed Infrastructure
Carnegie Listed Infrastructure

Stora investeringsbehov talar för nya fonden Carnegie Listed Infrastructure

Inom 30 år är vi 10 miljarder människor och samtidigt måste vi bli klimatneutrala. Det innebär enorma investeringsbehov. Den nya globalfonden Carnegie Listed Infrastructure investerar i järnvägar, telekom, vattenrening och...

Carnegie Fonder 18 augusti 2021