Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Private Equity A

Carnegie Listed Private Equity investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.
24 september 2021
520,33 kr
En dag
-0,72%
Visar data för
Carnegie Listed Private Equity A
Jämför med

Om fonden

  • Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare.
  • Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.
  • Tror på idén om god spridning mellan olika branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.
  • En fond med bevisat god historisk avkastning.

Ansvarig förvaltare är Tom Berggren som varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Tidigare var Tom bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.

 

Fondförvaltare

Tom Berggren

Tom Berggren har varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare Carnegie Listed Private Equity sedan starten 2009. Tidigare VD på Svenska Riskkapitalföreningen.

Köp Carnegie Listed Private Equity A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
341362
Bankgironummer
5625-3826

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2009-10-09
ISIN-kod
SE0003039874
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
19,50%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,14
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,11 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
7,97%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
47%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg
9,24%
KKR & Co Reg
7,84%
Apollo Global Management Inc A Reg
5,71%
HGCapital Trust Plc
5,33%
Carlyle Group Reg
5,20%
HBM Healthcare Inv AG A Reg
5,01%
Oakley Capital Investments Ltd Reg
4,05%
Harbourvest Global Private Equity Ltd USD Dist
4,05%
Eurazeo SA
4,03%
Berkshire Hathaway Inc
3,85%
Övriga innehav
45,70%

Geografisk fördelning

USA
37,67%
Storbritannien
20,38%
Sverige
7,70%
Kanada
5,75%
Övrigt
28,50%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
91,50%
Likvida medel
8,50%
Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av...
Läs mer

Fler artiklar

Amerikanska fondbolag i täten
Carnegie Listed Private Equity

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver...

Tom Berggren 3 september 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021
”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”
Carnegie Listed Private Equity

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen...

Tom Berggren 4 juni 2021