Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Private Equity A

Carnegie Listed Private Equity investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.
25 november 2022
491,93 kr
En dag
-0,10%
Visar data för
Carnegie Listed Private Equity A
Jämför med

Om fonden

  • Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare.
  • Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.
  • Tror på idén om god spridning mellan olika branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.
  • En fond med bevisat god historisk avkastning.

Ansvarig förvaltare är Tom Berggren som varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Tidigare var Tom bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.

 

Fondförvaltare

Tom Berggren

Tom Berggren har varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare Carnegie Listed Private Equity sedan starten 2009. Tidigare VD på Svenska Riskkapitalföreningen.

Köp Carnegie Listed Private Equity A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
341362
Bankgironummer
5625-3826

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2009-10-09
ISIN-kod
SE0003039874
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
20,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,90
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,18 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
6,43%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
43%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

KKR & Co Reg
7,44%
BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg
7,34%
Apollo Global Management Inc
7,12%
Berkshire Hathaway Inc
5,41%
HGCapital Trust Plc
5,23%
Oakley Capital Investments Ltd Reg
5,02%
Ares Management LP
4,42%
Harbourvest Global Private Equity Ltd USD
4,19%
HBM Healthcare Inv AG A Reg
3,96%
Carlyle Group Reg
3,91%
Övriga innehav
45,96%

Geografisk fördelning

USA
39,78%
Storbritannien
22,49%
Kanada
7,10%
GG
4,59%
Övrigt
26,04%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
98,76%
Likvida medel
1,24%

Artiklar

Nya analytikerbetyg – Outperform
Carnegie Listed Private Equity

Nya analytikerbetyg – Outperform

Oktober blev en mycket positiv månad för Carnegie Listed Private Equity. Förutom starka rapporter och god utveckling i underliggande portföljbolag så bidrog sänkta långräntor till betydande uppgångar på världens börser....

Tom Berggren 5 november 2022
På 10 år har KKR investerat över 15 miljarder USD inom förnyelsebar energi
Carnegie Listed Private Equity

På 10 år har KKR investerat över 15 miljarder USD inom förnyelsebar energi

Sentimentet på aktiemarknaden vände ned i augusti där negativa nyheter dominerat med höga energipriser, inflation, räntehöjningar och geopolitiska problem. Företag och hushåll blir mer pressade, men vi lär se ytterligare...

Tom Berggren 6 september 2022
Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret
Carnegie Listed Private Equity

Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret

Första halvåret kan nu summeras med stora nedgångar på världens aktiemarknader och det amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade den största halvårsnedgången på 50 år. Carnegie Listed Private Equity har i...

Tom Berggren 6 juli 2022