Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

listed private equity B

Carnegie Listed Private Equity investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.

Om fonden

  • Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare.
  • Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.
  • Tror på idén om god spridning mellan olika branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.
  • En fond med bevisat god historisk avkastning.

Fondförvaltare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2019-09-02.

månadsrapporter & nyheter

Förbättrade nyckeltal i EQT

En fond, ett helt universum av investeringar!

Softbank upp 37% i februari

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.