Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

rysslandsfond C

Stängd för handel

Carnegie Rysslandsfond är stängd för handel. Orsaken är kriget i Ukraina och vi vet inte när en ordnad handel kan komma igång igen.

Det redovisade värdet per halvårsskiftet 2022 bygger på en uppskattning och kan därför vara missvisande. Faktiska relevanta prisuppgifter på fondens innehav saknas på grund av att börshandeln i ryska aktier inte är öppen för utländska investerare.

Sedan den 28 februari 2022 är fonden avgiftsfri.

Fondförvaltare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2020-04-20.
  3. Fonden använde tidigare jämförelseindex (MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index) som bedömdes vara relevant då det väl överensstämde med fondens placeringsinriktning. Givet marknadsförutsättningarna i Ryssland har detta index upphört att beräknas och det finns inte längre relevanta jämförelseindex tillgängliga.

månadsrapporter & nyheter

”Odjuren äter varandra”

Ryssland har klivit av spannmålsavtalet

”Ryska centralbanken undersöker om ryska investerare som har tillgångar frusna i utlandet”

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen om hållbarhetsrelaterade upplysningar hittar du här nedan.