Stäng
Språk
Meny

Carnegie Spin-Off A

Strukturaffärer och avknoppningar. En Select-fond som finns här, men inte hos nätmäklarna.
30 november 2021
44,38 kr
En dag
+0,07%
Visar data för
Carnegie Spin-Off A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade, samt företag som står inför en avknoppning.

Fonden förvaltas av Simon Blecher och Mattias Montgomery.
Läs mer om Carnegie Spin-Off här!

Grafen ovan visar data för Carnegie Spin-Off A, som fram till den 21 oktober 2019 hette Carnegie Sverige Select.

Carnegie Spin-Off finns även i andelsklassen B och andelsklassen C (fast avgift 1,5%)

Carnegie Select – unika och exklusiva fonder

Carnegie Spin-Off är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.

Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie Spin-Off kan vara någonting för dig!

Jag är intresserad!

Läs mer om Carnegie Fonder Select

Fondförvaltare

Simon Blecher

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2006. Korades 2011, 2013 och 2014 till Årets Stjärnförvaltare av Morningstar.

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Köp Carnegie Spin-Off A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,03%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5432-6442

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2007-09-28
ISIN-kod
SE0002098442
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
21,20%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,00
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,51 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,38%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
88%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

ABB Ltd Reg
7,24%
Essity AB B Reg
7,09%
Momentum Group AB B Reg
6,75%
Ratos AB B
6,30%
Sampo Plc A
5,83%
Övriga innehav
66,78%

Geografisk fördelning

Sverige
72,25%
Finland
10,24%
Schweiz
7,24%
USA
4,24%
Övrigt
6,04%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
97,31%
Likvida medel
2,70%
Tobii nytt innehav under oktober

Tobii nytt innehav under oktober

Ett av fondens största innehav, Momentum Group, rapporterade sista dagen på månaden. Rejäl höjning av marginalen i affärsområdet Alligo och även Komponenter & Tjänster hade ett starkt kvartal. Den stora...
Läs mer

Fler artiklar

Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Carnegie Sverigefond och Carnegie Strategifond är två av Sveriges mest kända och beprövade pensionsfonder. Men fondbolaget har också ett växande utbud med extra nischade fonder: Select. ”Våra select-fonder riktar sig...

Erik Amcoff 12 oktober 2021
Därför tror vi på Electrolux och EPRO
Carnegie Spin-Off

Därför tror vi på Electrolux och EPRO

Både moderbolaget Electrolux och avknoppningen Electrolux Professional (EPRO) har gått starkare än index sedan man delade koncernen i två. Vi äger båda bolagen i Carnegie Spin-Off och tror att båda...

Mattias Montgomery 5 oktober 2021
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
Fler inlägg