Stäng
Språk
Meny

Carnegie Spin-Off A

Strukturaffärer och avknoppningar. En Select-fond som finns här, men inte hos nätmäklarna.
25 november 2022
35,94 kr
En dag
+0,28%
Visar data för
Carnegie Spin-Off A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade, samt företag som står inför en avknoppning.

Fonden förvaltas av Simon Blecher och Mattias Montgomery.
Läs mer om Carnegie Spin-Off här!

Grafen ovan visar data för Carnegie Spin-Off A, som fram till den 21 oktober 2019 hette Carnegie Sverige Select.

Carnegie Spin-Off finns även i andelsklassen B och andelsklassen C (fast avgift 1,5%)

Carnegie Select – unika och exklusiva fonder

Carnegie Spin-Off är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.

Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie Spin-Off kan vara någonting för dig!

Jag är intresserad!

Läs mer om Carnegie Fonder Select

Fondförvaltare

Simon Blecher

Fondförvaltare och CIO.

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Köp Carnegie Spin-Off A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,02%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5432-6442

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2007-09-28
ISIN-kod
SE0002098442
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
21,90%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,09
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,49 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
6,13%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
91%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Ratos AB B
7,01%
ABB Ltd Reg
6,96%
Autoliv Inc SDR
5,59%
Essity AB B Reg
5,17%
Sandvik AB
5,00%
Övriga innehav
70,27%

Geografisk fördelning

Sverige
73,81%
Schweiz
6,96%
Finland
5,96%
USA
5,59%
Övrigt
7,69%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
94,86%
Likvida medel
5,14%

Artiklar

Viaplay underlevererar
Carnegie Spin-Off

Viaplay underlevererar

Rapportsäsongen startade under månaden. Två av fondens största innehav, Sandvik, och Ratos levererade stabila rapporter. Orderingången i Sandvik höll upp väl, där industrikundernas efterfrågan fortfarande ser ut att hålla. Noterbart...

Mattias Montgomery 5 november 2022
Våga blicka förbi närmsta året
Carnegie Spin-Off

Våga blicka förbi närmsta året

Mycket har hänt på bara en månad. Stockholmsbörsen föll till nivåer vi inte sett sedan sommaren 2020 kopplat till diverse vinstvarningar, hårdare toner från Ryssland och 100 punkter högre styrränta...

Mattias Montgomery 7 oktober 2022
Alleima har knoppats av från Sandvik
Carnegie Spin-Off

Alleima har knoppats av från Sandvik

Under månaden har ett av fondens innehav fått ett syskon. Alleima har knoppats av från Sandvik och är numera både ett eget bolag och innehav i fonden. Vi var på...

Mattias Montgomery 6 september 2022
Fler inlägg