Stäng
Språk
Meny

Carnegie Strategifond A

Både aktier och företagsobligationer. Vår mest populära fond för pensionssparande.
23 maj 2022
1 798,27 kr
En dag
-0,48%
Visar data för
Carnegie Strategifond A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.
  • Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”.
  • Extra populär i pensionssparande, både tjänstepension och premiepension.
Vill du börja spara i Carnegie Strategifond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärnförvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 2015.

Köp Carnegie Strategifond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,51%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
357483
Bankgironummer
5402-9681

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1988-08-11
ISIN-kod
SE0000429813
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
10,70%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,67
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,66 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-04-30

Största innehaven

Investor AB B
7,69%
Holmen AB Reg B
7,21%
Essity AB B Reg
5,58%
Lifco AB
4,21%
ABB Ltd Reg
3,76%
Volvo AB B
2,59%
Sandvik AB
2,37%
Atrium Ljungberg B
2,23%
Karnov Group AB Reg
2,18%
John Matt Fastighetsforeta AB Reg
2,13%
Övriga innehav
60,07%

Geografisk fördelning

Sverige
71,93%
Norge
9,56%
Schweiz
3,76%
Danmark
3,10%
Övrigt
11,64%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
58,73%
Räntebärande värdepapper
32,32%
Likvida medel
8,37%
Valutaterminer
0,50%
Fonder
0,07%

Artiklar

Starka rapporter, men flera tillväxthot

Starka rapporter, men flera tillväxthot

Ihållande hög inflation har lett till stigande räntor och förväntningar om att centralbankerna ska strama åt ekonomin kraftigare och i högre takt. Tillsammans med Ukrainakriget och Kinas nedstängningar för att...

John Strömgren 2 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022
Vinstförväntningarna alltjämt positiva
Carnegie Strategifond

Vinstförväntningarna alltjämt positiva

Trots turbulensen på kapitalmarknaderna under årets första månader är vinstförväntningarna relativt opåverkade, vilket kan förklara varför aktiemarknaderna inte noterat större nedgångar ännu så länge. För den amerikanska börsen är den...

John Strömgren 5 april 2022
Fler inlägg