Stäng
Språk
Meny

Carnegie Strategifond A

Både aktier och företagsobligationer. Vår mest populära fond för pensionssparande.
30 november 2021
1 944,79 kr
En dag
-0,17%
Visar data för
Carnegie Strategifond A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.
  • Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”.
  • Extra populär i pensionssparande, både tjänstepension och premiepension.
Vill du börja spara i Carnegie Strategifond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärnförvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 2015.

Köp Carnegie Strategifond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,51%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
357483
Bankgironummer
5402-9681

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1988-08-11
ISIN-kod
SE0000429813
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
16,60%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,76
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,74 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

Investor AB B
8,23%
Holmen AB Reg B
6,99%
Lifco AB
6,73%
Essity AB B Reg
5,44%
ABB Ltd Reg
4,17%
Volvo AB B
3,91%
Atrium Ljungberg B
2,90%
Sampo Plc A
2,80%
Epiroc AB B
2,23%
John Matt Fastighetsforeta AB Reg
1,94%
Övriga innehav
54,65%

Geografisk fördelning

Sverige
70,34%
Norge
10,82%
Finland
5,15%
Schweiz
4,46%
Övrigt
9,24%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
64,53%
Räntebärande värdepapper
32,74%
Likvida medel
2,51%
Valutaterminer
0,18%
Fonder
0,04%
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...
Läs mer

Fler artiklar

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen
Carnegie Strategifond

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen

I augusti reducerade fonden aktieandelen i syfte att reducera risknivån. Det visade sig vara lägligt då aktier har utvecklats svagt sedan dess. Förklaringarna är många men de övergripande anledningarna är...

John Strömgren 5 oktober 2021
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
Fler inlägg