Stäng
Språk
Meny

Carnegie Sverigefond A

Vår allra mest populära fond. Investerar i Sveriges bästa bolag för långsiktigt sparande.
25 november 2022
3 777,53 kr
En dag
+0,54%
Visar data för
Carnegie Sverigefond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter.

Carnegie Sverigefond har funnits i drygt 30 år och har hela tiden varit aktivt förvaltad. Fonden används ofta som bas i ett långsiktigt sparande.

Vill du börja spara i Carnegie Sverigefond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Simon Blecher

Fondförvaltare och CIO.

Mattias Sjödin

Medförvaltare Carnegie Sverigefond. Anställd sedan 2021, i branschen sedan 1997.

Köp Carnegie Sverigefond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,41%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
393314
Bankgironummer
5614-6863

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1987-01-08
ISIN-kod
SE0000429789
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
19,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,38
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,33 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
6,15%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
64%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Investor AB B
8,18%
Volvo AB B
7,31%
Atlas Copco B REG
6,06%
Essity AB B Reg
4,97%
Sandvik AB
4,77%
AstraZeneca Plc
4,64%
Assa Abloy AB B
4,19%
ABB Ltd Reg
4,03%
Lifco AB
3,90%
Skanska AB B
3,84%
Övriga innehav
48,11%

Geografisk fördelning

Sverige
91,67%
Storbritannien
4,64%
Schweiz
4,03%
Luxemburg
-0,35%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
96,98%
Likvida medel
3,02%

Artiklar

Hur långt före ligger aktiemarknaden?
Carnegie Sverigefond

Hur långt före ligger aktiemarknaden?

Within the engineering sector, we think Sandvik is worthy of mention. The company has spun off Alleima (formerly Sandvik Materials Technology, the steel business in Sandviken) and substantially increased the...

Mattias Sjödin 5 november 2022
Alltid mörkast inför gryningen
Carnegie Sverigefond

Alltid mörkast inför gryningen

September blev i mångt och mycket en förstärkning av den trend vi såg redan i augusti; en fallande börs vilken prisade in en accelererande konjunkturoro. Och visst, det finns mycket...

Simon Blecher 7 oktober 2022
Konjukturoro
Carnegie Sverigefond

Konjukturoro

Sommaren har kännetecknats av en berg-och dalbaneutveckling. En svag börsutveckling i juni, följdes av en kraftig rekyl i juli, och därefter avlutades sommaren med fallande börser i augusti. Med fortsatt...

Mattias Sjödin 6 september 2022
Fler inlägg