Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vega B

Carnegie Vega erbjuder en valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet

OM FONDEN

  • Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet.
  • Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk.
  • Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar genom låg följsamhet med aktier.
  • Många hedgefondstrategier tenderar att ta alltför mycket marknadsrisk och Carnegie Vega fokuserar endast på strategier som erbjuder låg systematisk marknadsexponering.

Fondförvaltare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure och Carnegie Quality Companies.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Listed Infrastructure.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2012-09-28.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen om hållbarhetsrelaterade upplysningar hittar du här nedan.