Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CORPORATE bOND 1 SEK dist

Vår mest populära räntefond.

Om fonden

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Carnegie Corporate Bond 1 (SEK dist) lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

”Corpen” investerar i obligationer från välskötta och hållbara företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norsk infrastruktur, svenska industribolag och danska sol- och vindparksutvecklare.  Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Andelsklassen lämnar utdelning kvartalsvis.

Grafen visar data för Carnegie Corporate Bond 1 (SEK dist).

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (SEK)3 (NOK), 1 (EUR), 3 (EUR) samt 3 (CHF).

Fondförvaltare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2010-03-01.

En fond för dig som

  • Vill komplettera ett tradionellt räntesparande med företagsobligationer
  • Vill ha en balanserad portfölj med god geografisk spridning
  • Vill finansiera nordiska bolag

månadsrapporter & nyheter

Stark start på nya året

Starkt avslut på året

Nordiska marknaden attraktiv

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.