Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CORPORATE bOND 3 CHF

OM FONDEN

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Carnegie Corporate Bond 3 (CHF) lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

Carnegie Corporate Bond är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot CHF, för att andelsägarna ska slippa valutarisk. Andelsklassen 3 (CHF) riktar sig mot institutionella investerare.

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (SEK)1 (SEK kvartalsvis utdelning), 3 (NOK)3 (EUR) samt 1 (EUR).

Fondförvaltare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2018-02-02.

 

Det här är en fond för dig som:

  • Vill komplettera ett traditionellt räntesparande med företagsobligationer
  • Önskar en balanserad portfölj med god geografisk spridning
  • Vill finansiera nordiska bolag

Fondinsikter

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.