Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fastighetsfond Norden C NOK

Nordens bästa fastighetsbolag ger dig realtillgångar i sparandet.

om fondeN

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

Fonden kan även investera i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför till exempel byggnader och infrastruktur. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Fondförvaltare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2015-11-13.

Fler andelsklasser

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: A och B.

Andelsklassens valuta är NOK.

månadsrapporter & nyheter

Fondfusion genomförd: Carnegie Asia har fusionerats in i Carnegie Indienfond

Mattias Sjödin – Fondförvaltare och långgrillare

HÅLLBARHETSARBETET UNDER Q2 2024

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.