Stäng
Språk
Meny

Carnegie Global A

24 september 2021
203,76 kr
En dag
+0,72%
Visar data för
Carnegie Global A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas i ett långsiktigt sparande, till exempel till barnen eller den egna pensionen.

Carnegie Global investerar precis som Carnegie Fonders övriga fonder, nämligen i så kallade värdebolag –  välskötta bolag som vi tror på långsiktigt. Till skillnad från många globala indexfonder undviker den branscherna vapen, olja, gas, kol, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Vill du börja spara i Carnegie Global? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Därför Carnegie Global


Mikael Tarnawski-Berlin, förvaltare Carnegie Global.
Inspelningsdatum: 24 augusti 2018

Fondförvaltare

Mikael Tarnawski-Berlin

Examen i ekonomi och juridik. Arbetat i finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2018.

Köp Carnegie Global A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,61%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
531-9116

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2014-02-17
ISIN-kod
SE0005703766
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
22,80%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,26
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,21 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI World Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
10,70%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
92%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Alphabet Inc C
5,24%
Salesforce.com Inc
5,05%
Microsoft Corp
4,47%
KKR & Co Reg
4,32%
Roper Technologies Inc
4,30%
Ryman Healthcare Group Ltd
4,23%
New York Times Co A
4,22%
Moody's Corp
4,22%
HCA Healthcare Inc
4,18%
Intercontinental Exchang Inc
4,15%
Övriga innehav
55,62%

Geografisk fördelning

USA
65,40%
Storbritannien
9,30%
Sverige
4,34%
Nya Zeeland
4,23%
Övrigt
16,73%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
95,79%
Likvida medel
4,21%
”KKR är undervärderat”

”KKR är undervärderat”

Valutaeffekterna var positiva under augusti och adderade 0,3 procentenheter till Carnegie Globals utveckling. De största vinnarna var Ryman Healthcare, The New York Times och Salesforce och de största förlorarna var...
Läs mer

Fler artiklar

”Dagens nivåer är ovanligt låga ur ett historiskt perspektiv”
Carnegie Global

”Dagens nivåer är ovanligt låga ur ett historiskt perspektiv”

Valutaeffekterna var positiva under juli och adderade 0,7 procentenheter. De största vinnarna var HCA, Bunzl och Relx och de största förlorarna var Prosus, Schwab och Inditex. Det var flera bolag...

Mikael Tarnawski-Berlin 10 augusti 2021
The “New” New York Times
Carnegie Global

The “New” New York Times

Valutaeffekterna var positiva och adderade 2,4 procentenheter. De största vinnarna var Moody’s, Microsoft och KKR och de största förlorarna var Qualitas, Hikari Tsushin och Inditex. I det här månadsbrevet tänkte...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 juli 2021
Bra rapporter
Carnegie Global

Bra rapporter

Valutaeffekterna var negativa i maj och minskade avkastningen med 1,5 procentenheter. De största vinnarna var HCA, Inditex och Schwab och de största förlorarna var Mastercard, Ryman Healthcare och New York...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 juni 2021
Fler inlägg