Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

High Yield select 3 SEK DIST

Vår spetsigaste räntefond. Hållbara bolag med högavkastande obligationer.

Om fonden

Fonden investerar i obligationer utgivna av nordiska företag och fokuserar enbart på högavkastade företagsobligationer, så kallade High Yield, som har en lite högre risknivå och därmed en lite högre ränta.

Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Fondförvaltare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2017-11-22.

Spetsig räntefond

Genomsnittslöptiden i fondens portfölj är 3-5 år, men kan under perioder vara längre och kortare.

Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. För att alltid kunna erbjuda en god likviditet är delar av fonden investerad i mycket likvida tillgångar. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

månadsrapporter & nyheter

Decemberrally

Tålamod att hålla fast vid sin strategi

Missa inte skogen för träden

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.