Stäng
Språk
Meny

Carnegie Indienfond A

24 september 2021
736,00 kr
En dag
+0,05%
Visar data för
Carnegie Indienfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader.

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att fortsätta växa där tillväxten i landets ekonomi drivs av inhemsk efterfrågan och strukturella teman som konsumtion, investeringar i infrastruktur, outsourcing av produktion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har valt ut ungefär 30 bolag som drar nytta av tillväxten.

Redo för Carnegie Indienfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

DET HÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Tror på god framtida ekonomisk utveckling i Indien
  • Vill bredda ditt sparande till en marknad under utveckling
  • Har en långsiktig sparhorisont på minst fem år

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Indienfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,23%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
505586
Bankgironummer
5812-8125

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-09-01
ISIN-kod
SE0001209834
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
21,80%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,71
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,23 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI India 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
7,66%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
57%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Infosys Ltd Reg
7,33%
HDFC Bank Ltd Reg
7,12%
UltraTech Cement Ltd Reg
5,95%
Reliance Industries Ltd Dematerialised
5,63%
Titan Co Ltd Reg
5,14%
Kansai Nerolac Paints Ltd Reg
4,86%
Housing Dev Finance Corp Ltd
4,79%
Tata Consultancy Services Ltd
4,64%
Bajaj Finance Ltd
4,53%
Voltas Ltd Dematerialised
4,05%
Övriga innehav
45,96%

Geografisk fördelning

Indien
95,20%
Sverige
2,92%
Storbritannien
1,46%
USA
1,09%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
97,74%
Likvida medel
2,26%
Indiens it-servicesektor skär guld med täljkniv

Indiens it-servicesektor skär guld med täljkniv

Den indiska marknaden fortsatte sin starka resa uppåt även i augusti. Pandemin pågår i bakgrunden men ägnas allt mindre uppmärksamhet och hindrar nu inte heller ekonomins starka återhämtning efter vårens...
Läs mer

Fler artiklar

Stark efterfrågan gav prishöjningar och därmed bättre marginaler
Carnegie Indienfond

Stark efterfrågan gav prishöjningar och därmed bättre marginaler

Den indiska marknaden fortsatte sin positiva utveckling i juli. Denna månad rapporterade de indiska företagen sina resultat för första kvartalet. Givet att Indiens ekonomi var nedstängd samma period förra året,...

Gunnar Påhlson 5 augusti 2021
ESG på agendan
Carnegie Indienfond

ESG på agendan

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas positivt i juni. I takt med att Indien återhämtar sig från andra vågen av Covid-19, som drabbade landet i april och maj, stiger börsen....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Mot alla odds tuffar ekonomin på
Carnegie Indienfond

Mot alla odds tuffar ekonomin på

Den indiska marknaden fick en stark utveckling under maj och återhämtade allt man tappat i april och lite till. Om man bara skulle förlita sig på nyhetsrapportering från CNN och...

Gunnar Påhlson 7 juni 2021
Fler inlägg