Stäng
Språk
Meny

Carnegie Indienfond A

25 november 2022
737,46 kr
En dag
+0,54%
Visar data för
Carnegie Indienfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader.

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att fortsätta växa där tillväxten i landets ekonomi drivs av inhemsk efterfrågan och strukturella teman som konsumtion, investeringar i infrastruktur, outsourcing av produktion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har valt ut ungefär 30 bolag som drar nytta av tillväxten.

Redo för Carnegie Indienfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

DET HÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Tror på god framtida ekonomisk utveckling i Indien
  • Vill bredda ditt sparande till en marknad under utveckling
  • Har en långsiktig sparhorisont på minst fem år

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Indienfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,22%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
505586
Bankgironummer
5812-8125

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-09-01
ISIN-kod
SE0001209834
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
15,30%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,32
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,38 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI India 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
4,00%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
47%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

ICICI Bank Ltd Reg
8,06%
Reliance Industries Ltd Dematerialised
7,74%
Infosys Ltd Reg
5,60%
Housing Dev Finance Corp Ltd
4,66%
Bajaj Finance Ltd
4,65%
Titan Co Ltd Reg
4,13%
Tata Consultancy Services Ltd
3,91%
Hindustan Unilever Ltd Reg
3,90%
Kansai Nerolac Paints Ltd Reg
3,84%
Bharti Airtel Ltd Dematerialised
3,81%
Övriga innehav
49,69%

Geografisk fördelning

Indien
89,14%
Sverige
6,53%
Storbritannien
3,90%
USA
1,39%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
94,43%
Likvida medel
5,57%

Artiklar

Indien är en vinnare nästa decennium
Carnegie Indienfond

Indien är en vinnare nästa decennium

Eftersom vi befinner oss i Indiens rapportsäsong, har fokus legat på utvecklingen för företagens vinster för andra kvartalet. Jämför med Kina är Indien och Indiska företag ett under av stabilitet....

Gunnar Påhlson 5 november 2022
Gröna reformer transformerar Indien
Carnegie Indienfond

Gröna reformer transformerar Indien

Kolkraft och regleringar har länge tyngt den indiska energisektorn, men med kriget i Ukraina ökar trycket på omställning. Nu slåss två kapitalstarka familjer om att slå mynt av Modis gröna...

Gunnar Påhlson 5 oktober 2022
Utveckling för global geopolitik gynnar Indien
Carnegie Indienfond

Utveckling för global geopolitik gynnar Indien

Den indiska marknaden har utvecklats mycket starkt både i juli och i augusti. Det är några faktorer som förklarar den snabba uppgången efter en svag period under våren: Oljepriset Inflationen...

Gunnar Påhlson 7 september 2022
Fler inlägg