Stäng
Språk
Meny

Carnegie Indienfond A

6 juli 2022
693,80 kr
En dag
+2,53%
Visar data för
Carnegie Indienfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader.

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att fortsätta växa där tillväxten i landets ekonomi drivs av inhemsk efterfrågan och strukturella teman som konsumtion, investeringar i infrastruktur, outsourcing av produktion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har valt ut ungefär 30 bolag som drar nytta av tillväxten.

Redo för Carnegie Indienfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

DET HÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Tror på god framtida ekonomisk utveckling i Indien
  • Vill bredda ditt sparande till en marknad under utveckling
  • Har en långsiktig sparhorisont på minst fem år

Fondförvaltare

Gunnar Påhlson

Redovisningsekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1981 och anställd sedan 2006.

Köp Carnegie Indienfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,22%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
505586
Bankgironummer
5812-8125

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2004-09-01
ISIN-kod
SE0001209834
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
14,20%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,25
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,41 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI India 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
4,99%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
44%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-06-30

Största innehaven

Reliance Industries Ltd Dematerialised
9,28%
Infosys Ltd Reg
8,04%
ICICI Bank Ltd Reg
7,26%
Housing Dev Finance Corp Ltd
4,85%
Tata Consultancy Services Ltd
4,67%
Bajaj Finance Ltd
3,76%
Bharti Airtel Ltd Dematerialised
3,59%
Hindustan Unilever Ltd Reg
3,55%
Titan Co Ltd Reg
3,38%
Voltas Ltd Dematerialised
3,29%
Övriga innehav
48,33%

Geografisk fördelning

Indien
91,39%
Sverige
3,76%
Storbritannien
3,55%
USA
1,31%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
96,25%
Likvida medel
3,75%

Artiklar

Indiens centralbank vaknade sent
Carnegie Indienfond

Indiens centralbank vaknade sent

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas svagt under juni månad. Även i Indien fortsätter inflationstrycket att öka, drivet av högre energipriser samt högre pris på spannmål, vilket i sin tur...

Gunnar Påhlson 6 juli 2022
Att äga eller inte äga – det är frågan
Carnegie Indienfond

Att äga eller inte äga – det är frågan

Vår investeringsfilosofi bygger på kunskap, erfarenhet och egen analys. Vi strävar efter att ha koncentrerade portföljer med investeringar i välskötta företag, med en ledande marknadsposition och en god historik av...

Gunnar Påhlson 7 juni 2022
Tio goda skäl för att investera i Indien
Carnegie Indienfond

Tio goda skäl för att investera i Indien

Indien har en gynnsam demografi. Av den totala befolkningen på 1,3 miljarder människor är 60 procent under 30 år. Den indiska ekonomin drivs till stor del av inhemsk konsumtion, vilket...

Gunnar Påhlson 24 maj 2022
Fler inlägg