Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investment Grade B NOK

Räntefond som lånar ut pengar till hållbara nordiska företag med höga kreditbetyg.

Om fonden

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg.

  • Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är integrerade i verksamheten.
  • Bolag med kapitalstarka och långsiktiga ägare som har förutsättning att stötta och utveckla sina bolag.
  • Bolag som arbetar för att höja sina kreditbetyg, vilket gynnar oss andelsägare.
  • Bolag som är rustade för att klara även svårare affärsklimat.

Fondförvaltare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2019-08-19.

månadsrapporter & nyheter

Hög aktivitet i marknaden

Sommarstiltje på marknaden

Fortsatt aktivitet i marknaden

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.