Stäng
Språk
Meny

Carnegie Investment Grade A

Räntefond som lånar ut pengar till hållbara nordiska företag med höga kreditbetyg.
24 september 2021
1 189,56 kr
En dag
0,00%
Visar data för
Carnegie Investment Grade A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg.

  • Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är integrerade i verksamheten.
  • Bolag med kapitalstarka och långsiktiga ägare som har förutsättning att stötta och utveckla sina bolag.
  • Bolag som arbetar för att höja sina kreditbetyg, vilket gynnar oss andelsägare.
  • Bolag som är rustade för att klara även svårare affärsklimat.

Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK).

Missa inte en intervju med förvaltarna Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond har bytt inriktning.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Investment Grade A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
606-9876

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1985-11-01
ISIN-kod
SE0000429847

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
3,56%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,27
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,45 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24
2,50%
Nobina AB FRN Sen Reg S 19/13.02.24
2,37%
BKK AS FRN Ser BKK43 Sen 17/25.09.23
1,80%
Jyske Bank AS FRN EMTN Sen 18/07.09.23
1,64%
Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24
1,64%
Coll cash OTC-SEB St
1,58%
Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24
1,54%
Sveaskog AB 1.125% Ser 141 Tr 1 Sen 19/16.10.24
1,48%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,46%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23
1,46%
Övriga innehav
82,54%

Geografisk fördelning

Sverige
70,79%
Norge
15,47%
Danmark
7,17%
Finland
6,30%
Övrigt
0,28%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
98,10%
Likvida medel
1,40%
Valutaterminer
0,50%
PEAB – ny grön obligation

PEAB – ny grön obligation

Den första halvan av augusti präglades fortfarande av semestrar och lugna marknader, men under den andra halvan av månaden började det röra på sig och vi såg allt större aktivitet...
Läs mer

Fler artiklar

Semestermarknader och en ”positiv outlook”
Carnegie Investment Grade

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller...

Mona Stenmark 4 augusti 2021
Grönt, socialt och hållbarhetslänkat
Carnegie Investment Grade

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre...

Mona Stenmark 5 juli 2021
Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission
Carnegie Investment Grade

Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission

Det är fortfarande stort fokus på vaccinationer och förhoppningsvis ser vi en accelererande takt framöver. I vissa delar av världen, som till exempel Indien ser det värre ut med en...

Mona Stenmark 5 maj 2021
Fler inlägg