Stäng
Språk
Meny

Carnegie Investment Grade A

Räntefond som lånar ut pengar till hållbara nordiska företag med höga kreditbetyg.
25 november 2022
1 160,19 kr
En dag
-0,01%
Visar data för
Carnegie Investment Grade A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg.

  • Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är integrerade i verksamheten.
  • Bolag med kapitalstarka och långsiktiga ägare som har förutsättning att stötta och utveckla sina bolag.
  • Bolag som arbetar för att höja sina kreditbetyg, vilket gynnar oss andelsägare.
  • Bolag som är rustade för att klara även svårare affärsklimat.

Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK).

Missa inte en intervju med förvaltarna Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond har bytt inriktning.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Investment Grade A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
606-9876

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1985-11-01
ISIN-kod
SE0000429847
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
1,19%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,41
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,25 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Electrolux AB FRN EMTN Sen 20/06.04.23
1,76%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23
1,75%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,75%
Holmen AB FRN Ser 110 Tr 1F 18/02.03.23
1,74%
Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26
1,71%
Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24
1,64%
Volvo Car AB FRN EMTN Sen Reg S 19/27.02.23
1,40%
Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24
1,28%
Tele2 AB FRN EMTN Sen Reg S 20/10.06.25
1,22%
Stadshypotek AB FRN 22/03.12.25
1,18%
Övriga innehav
84,57%

Geografisk fördelning

Sverige
75,46%
Norge
11,13%
Finland
7,37%
Danmark
6,23%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
97,12%
Likvida medel
4,64%
Valutaterminer
-1,76%

Artiklar

En mer stabil månad
Carnegie Investment Grade

En mer stabil månad

I jämförelse med föregående månad blev oktober en mer stabil månad. Vi såg generellt inga stora rörelser i kreditmarginalerna, med undantag för fastighetssektorn där det fortfarande råder viss oro för...

Mona Stenmark 5 november 2022
En stabil sommaravslutning
Carnegie Investment Grade

En stabil sommaravslutning

Den sista sommarmånaden blev en positiv månad för nordiska krediter. Mot bakgrund av en sekundärmarknad som framförallt under de två första veckorna dominerades av köpare och ett begränsat utbud gav...

Mona Stenmark 6 september 2022
En stabil sommarmånad
Carnegie Investment Grade

En stabil sommarmånad

I juli fick vi en mer stabil marknad än i föregående månad, men den präglas naturligtvis också av att det är semestertider och därmed lägre aktivitet. ECB såväl som FED...

Mona Stenmark 9 augusti 2022
Fler inlägg