Stäng
Språk
Meny

Investment­ Grade A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
3 juli 2020
1 158,44 kr
En dag
+0,01%
Visar data för
Investment­ Grade A
Jämför med