Stäng
Språk
Meny

Likviditets­fond A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
9 april 2020
1 196,67 kr
En dag
+0,04%
Visar data för
Likviditets­fond A
Jämför med