Stäng
Språk
Meny

Likviditets­fond A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
3 juli 2020
1 208,14 kr
En dag
+0,01%
Visar data för
Likviditets­fond A
Jämför med