Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Likviditetsfond B

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk?

Om fonden

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond B är en korträntefond som investerar i nordiska välkända företag och framför allt riktar sig till institutionella investerare. Fonden är ett alternativ till dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond B placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk valuta säkras mot svenska kronor. Andelsklassen riktar sig mot institutionella investerare.

Mona Stenmark

Fondförvaltare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2015-03-09.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:

  • Önskar minska risken i din portfölj
  • Vill ha ett alternativ till ett bankkonto
  • Har en placeringshorisont som bör vara på minst 1-3 år

månadsrapporter & nyheter

En sänkning rycker allt närmare

Rivstart

Semesterlugn

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.