Stäng
Språk
Meny

Carnegie Micro Cap

Små svenska bolag, stora globala möjligheter. En Select-fond för dig som vill spetsa ditt sparande.
30 november 2021
312,83 kr
En dag
+1,29%
Visar data för
Carnegie Micro Cap
Jämför med

Om fonden

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor.

Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om Carnegie Micro Cap.

Fonden passar dig som:
  • Vill spetsa din portfölj med en unik småbolagsfond
  • Vill ta rygg på svenska innovationer, entreprenörer och industrialister
  • Tror på aktiv förvaltning och långsiktighet

Carnegie Select – unika och exklusiva fonder

Carnegie Micro Cap är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.

Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie Micro Cap kan vara någonting för dig! Eller ring oss direkt, på 08-121 550 00.

Jag är intresserad!

Fondförvaltare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2005.

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,03%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5176-8331

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2017-01-31
ISIN-kod
SE0009495633
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
29,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,64
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,56 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Carnegie Micro Cap Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
8,65%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
87%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-10-31

Största innehaven

Nordic Waterproofing Hg AB Reg
7,62%
New Wave Group AB B
6,91%
Know It AB
6,47%
Bufab AB
5,88%
Ferronordic AB Reg
5,45%
TF Bank AB Reg
5,12%
Bergman & Beving AB B
4,33%
Instalco AB Reg
4,20%
Concentric AB
4,18%
VNV Global AB Non voting Nv Reg
3,66%
Övriga innehav
46,17%

Geografisk fördelning

Sverige
95,95%
Norge
4,20%
Luxemburg
-0,14%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
98,73%
Likvida medel
1,27%
Fina rapporter gav stark oktober

Fina rapporter gav stark oktober

Positiv bidragsgivare i oktober var Nordic Waterproofing. Aktien steg med 24%. Aktiemarknaden börjar upptäcka att bolaget är en serieförvärvare men värderas till långt under halva den värdering bolag som i...
Läs mer

Fler artiklar

Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Carnegie Sverigefond och Carnegie Strategifond är två av Sveriges mest kända och beprövade pensionsfonder. Men fondbolaget har också ett växande utbud med extra nischade fonder: Select. ”Våra select-fonder riktar sig...

Erik Amcoff 12 oktober 2021
”Kjell & Company har väldigt nöjda kunder”
Carnegie Micro Cap

”Kjell & Company har väldigt nöjda kunder”

Stockholmsbörsens breda index backade med 6,2 procent i september. Carnegie Micro Cap Index föll med 7,5 procent. Fonden backade med 6,8 procent i månaden. Sedan årsskiftet har fonden ökat med...

Viktor Henriksson 5 oktober 2021
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
Fler inlägg