Stäng
Språk
Meny

Multi A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
25 maj 2020
97,81 kr
En dag
+0,07%
Visar data för
Multi A
Jämför med