Stäng
Språk
Meny

Carnegie Multi A

24 september 2021
125,30 kr
En dag
+0,44%
Visar data för
Carnegie Multi A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar.

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men kompletteras med fonder från Carneo-gruppen. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Underliggande fonders fondbolag har skrivit under PRI.

Det är också möjligt för Carnegie Multi att investera i fonder som annars endast tillgängliga för Carnegie Fonders direktkunder, däribland specialfonderna Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Söker en aktivt förvaltad fond som investerar i andra aktiva fonder
  • Vill investera i en fond för ditt långsiktiga sparande
  • Vill ha ett tryggt sparande med god riskspridning

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2014.

Köp Carnegie Multi A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,63%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5007-6223

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2019-03-04
ISIN-kod
SE0011843705

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
12,40%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,83
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,95 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap
13,81%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
13,52%
Carnegie Sverigefond A Cap
13,25%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Sta Ret R SEK Cap
10,69%
Carnegie Investment Grade A Cap
9,01%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Tot Ret Bd Fd R SEK Dist
5,17%
Carnegie Gl Quality Co A Cap
4,33%
Carnegie Spin Off B Cap
4,14%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Sm Cap Edge R SEK Cap
3,34%
Carnegie Micro Cap A Cap
3,28%
Övriga innehav
19,46%

Geografisk fördelning

Norden
46,54%
Världen
46,01%
Sverige
4,05%
Asien
2,97%
Övrigt
0,42%

Förmögenhets­fördelning

Fonder
95,52%
Likvida medel
4,48%
Kan Europas och USA:s ekonomier hållas öppna?

Kan Europas och USA:s ekonomier hållas öppna?

Trots förnyad oro kring Covid-19 under sommaren så har optimismen på världens börser hållit i sig. Det finns tecken på att den globala ekonomiska aktiviteten har tappat lite fart, men...
Läs mer

Fler artiklar

Påtaglig oro för inflationen
Carnegie Multi

Påtaglig oro för inflationen

Det råder en positiv stämning på aktiemarknaden och världsekonomin är på god väg att normaliseras, men det finns en påtaglig oro för inflationen. Många av världens börser steg under månaden...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2021
Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?
Carnegie Multi

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 6 juli 2021
Industriföretagen går på högvarv
Carnegie Multi

Industriföretagen går på högvarv

Världens börser fortsätter att utvecklas väl och den starka rapportsäsongen bekräftar styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Vinsterna revideras upp och vi har ett fortsatt starkt stöd från världens centralbanker. Det...

Magnus Gustafsson 7 juni 2021
Fler inlägg