Stäng
Språk
Meny

Carnegie Obligationsfond A

24 september 2021
1 025,09 kr
En dag
-0,17%
Visar data för
Carnegie Obligationsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Obligationsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
554691
Bankgironummer
5396-6719

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1994-05-09
ISIN-kod
SE0000709313
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
2,45%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,36
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,35 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bond
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
0,56%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39
11,93%
Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29
4,04%
Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30
3,82%
Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31
3,80%
Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28
3,44%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% MTN Ser 580 19/17.12.25
3,40%
Nordea Hypotek AB 1% Ser 5534 Sen 18/18.09.24
3,39%
Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32
3,32%
Sweden 1% Ser 1059 15/12.11.26
3,19%
Stadshypotek AB 1% MTN Ser 1590 Sen 20/03.09.25
2,84%
Övriga innehav
56,83%

Geografisk fördelning

Sverige
100,04%
Luxemburg
-0,04%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
98,69%
Likvida medel
1,31%
Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti. Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell...
Läs mer

Fler artiklar

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse...

Mikael Engvall 5 juli 2021
Ökad exponering mot Linköping Stadshus och justeringar mot svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Ökad exponering mot Linköping Stadshus och justeringar mot svenska staten

I slutet av maj meddelade Riksgälden att de bedömer att den ekonomiska återhämtning som kommer när smittspridningen avtar och restriktionerna lättas väntas bidra till ett starkare budgetsaldo och ett minskat...

Mikael Engvall 3 juni 2021
En del förändringar i portföljen
Carnegie Obligationsfond

En del förändringar i portföljen

Vi noterade en relativt lugn ränteutveckling under april månad med fortsatt konsolidering av de nivåer som etablerats efter den större rörelse som vi såg under inledningen av året. Den svenska...

Mikael Engvall 4 maj 2021
Fler inlägg