Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

småbolagsfond C

Vi letar efter små välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Om fonden

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta.

Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Andelsklassen C riktar sig mot institutionella investerare och lämnar utdelning kvartalsvis.

Fondförvaltare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2012-01-31.

månadsrapporter & nyheter

Fortsatt positiva till Crayon

Skanska nytt innehav

Fastighetsbolagen ser intressanta ut igen

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.