Stäng
Språk
Meny

Carnegie Småbolagsfond A

25 november 2022
419,31 kr
En dag
+0,94%
Visar data för
Carnegie Småbolagsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Vill du börja spara i Carnegie Småbolagsfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

Fondförvaltare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Köp Carnegie Småbolagsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,61%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
584912
Bankgironummer
828-0638

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2012-01-31
ISIN-kod
SE0004392025
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
25,30%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,19
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,75 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
7,41%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
91%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Mildef Group AB
8,99%
Norva24 Group AB (publ)
5,62%
Note AB
5,26%
NCAB Group AB
5,10%
Stendorren Fastigheter AB B
4,69%
Stillfront Group AB
4,45%
Ratos AB B
4,38%
Netel Holding AB
4,22%
SmartCraft ASA
4,13%
Concentric AB
3,78%
Övriga innehav
49,38%

Geografisk fördelning

Sverige
89,08%
Norge
4,13%
Finland
3,32%
USA
2,92%
Övrigt
0,55%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
96,62%
Likvida medel
3,38%

Artiklar

Kanske starkast lysande stjärnan hittills
Carnegie Småbolagsfond

Kanske starkast lysande stjärnan hittills

Rapportsäsongen startade under månaden och den kanske starkast lysande stjärnan hittills var ett av de mindre bolagen i portföljen, Bonesupport. Under kvartalet växte bolaget organiskt 39 procent YoY, drivet av...

Mattias Montgomery 5 november 2022
Släpp kontoren och köp tillbaka fåglarna
Carnegie Småbolagsfond

Släpp kontoren och köp tillbaka fåglarna

Vi tror det är absolut avgörande för ledningar och styrelser att optimera sin kapitalallokering. Inte minst när småbolagsindex fallit 40% sedan årsskiftet. Två bolag som tagit första steget och börjat...

Mattias Montgomery 7 oktober 2022
Ännu ser inte varken Swedol, Tools eller Momentum Industrial en svagare kundbas
Carnegie Småbolagsfond

Ännu ser inte varken Swedol, Tools eller Momentum Industrial en svagare kundbas

I slutet av månaden så besökte fonden två innehav i Örebo; Alligo och Momentum Group. Det var informativa besök med insikter i allt från hur ett automatiskt lager funkar till...

Mattias Montgomery 6 september 2022
Fler inlägg