Stäng
Språk
Meny

Småbolags­fond A

14 februari 2020
381,02 kr
En dag
+0,66%
Visar data för
Småbolags­fond A
Jämför med