Stäng
Språk
Meny

Småbolags­fond A

6 december 2019
353,08 kr
En dag
+0,36%
Visar data för
Småbolags­fond A
Jämför med