Stäng
Språk
Meny

Carnegie Småbolagsfond A

24 september 2021
527,52 kr
En dag
-0,56%
Visar data för
Carnegie Småbolagsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Vill du börja spara i Carnegie Småbolagsfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

Fondförvaltare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Köp Carnegie Småbolagsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,63%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
584912
Bankgironummer
828-0638

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2012-01-31
ISIN-kod
SE0004392025
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
24,40%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,27
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
1,10 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,87%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
91%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Beijer Alma Ab B Reg
5,06%
Ratos AB B
4,13%
Bufab AB
4,11%
Avanza Bank Holding AB Reg
4,06%
Momentum Group AB B Reg
3,83%
NCAB Group AB Reg
3,81%
Nordic Entertainment Gr AB Reg
3,65%
Lindab Intl AB
3,63%
SmartCraft ASA
3,63%
Stendorren Fastigheter AB B
3,61%
Övriga innehav
60,48%

Geografisk fördelning

Sverige
94,06%
Norge
5,31%
Kina
0,68%
Luxemburg
-0,05%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
91,08%
Likvida medel
8,92%
Fastighetsbolag vi tror på: Diös, Stendörren och Amasten

Fastighetsbolag vi tror på: Diös, Stendörren och Amasten

2021 har varit ett starkt år för fastigheter. Vi har svårt att hitta bolag i sektorn som kan fortsätta leverera tillväxt i kassaflödet utan att bära hög risk eller vara...
Läs mer

Fler artiklar

Tre vinnande småbolag: Bufab, Mildef och Beijer Alma
Carnegie Småbolagsfond

Tre vinnande småbolag: Bufab, Mildef och Beijer Alma

Juli blev en stark månad för småbolag generellt, med CSXR upp 8.8 procent som gör att småbolag nu närmar sig att komma ifatt de större bolagen som hittills i år...

Mattias Montgomery 11 augusti 2021
Fonden deltog i två IPOer
Carnegie Småbolagsfond

Fonden deltog i två IPOer

Av de 68 börsnoteringar som skett bara i Sverige under det första halvåret har vi haft svårt att hitta riktigt undervärderade och bra case fram till nu. Under månaden deltog...

Mattias Montgomery 5 juli 2021
”Börsnoteringarna står som spön i backen”
Carnegie Småbolagsfond

”Börsnoteringarna står som spön i backen”

Börsnoteringarna står som spön i backen då många ägare ser sin chans att sälja bolag på en rekordhög börs med god riskaptit. Vi fortsätter vara selektiva. För att ett innehav...

Mattias Montgomery 4 juni 2021
Fler inlägg