Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

SPIN-OFF B

Strukturaffärer och avknoppningar. En Select-fond som finns här, men inte hos nätmäklarna.

Om fonden

Grafen nedan visar data för Carnegie Spin-Off B.

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade, samt företag som står inför en avknoppning.

Carnegie Spin-Off finns även i andelsklasserna A & C.

Fondförvaltare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Fondförvaltare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.

Fondförvaltare

Isak Lenholm

MSc i finans från Handelshögskolan i Stockholm. Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2024 och dessförinnan analytiker på Carnegie Fonder sedan 2021.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2019-10-22.

månadsrapporter & nyheter

En något svalare aktiemarknad

Offensiv debut från Phinia

Två intressanta situationer

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.