Stäng
Språk
Meny

Strategifond A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
29 maj 2020
1 400,57 kr
En dag
+0,16%
Visar data för
Strategifond A
Jämför med