Stäng
Språk
Meny

Strategifond A

Utvecklingen för den 23 mars avser avkastning för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars.
3 april 2020
1 220,60 kr
En dag
-0,27%
Visar data för
Strategifond A
Jämför med