Stäng
Språk
Meny

Strategifond A

28 januari 2020
1 559,40 kr
En dag
+0,46%
Visar data för
Strategifond A
Jämför med