Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

sverigefond B

Vår allra mest populära fond. Investerar i Sveriges bästa bolag för långsiktigt sparande.

Om fonden

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag.

Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter.

Fondförvaltare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Fondförvaltare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2018-01-02.

35 år!

Carnegie Sverigefond har funnits i drygt 35 år och har hela tiden varit aktivt förvaltad. Fonden används ofta som bas i ett långsiktigt sparande.

månadsrapporter & nyheter

Tillbaka till verkligheten

Julfesten som började tidigt och aldrig ville ta slut

Nisserallyt kom tidigt i år

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.