Stäng
Språk
Meny

Carnegie Total 3 SEK

24 september 2021
151,70 kr
En dag
+0,69%
Visar data för
Carnegie Total 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Fonden består av 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell.

Carnegie Total är aktivt förvaltad av ett erfaret placeringsråd, och målsättningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt sparande, till exempel i ditt pensionssparande.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Söker en aktivt förvaltad fond som investerar i andra aktiva fonder
  • Vill investera i en fond för ditt långsiktiga sparande
  • Vill ha ett tryggt sparande med god riskspridning

Förmedlare? Klicka här!

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2014.

Köp Carnegie Total 3 SEK

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,87%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
701-8088

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2016-08-30
ISIN-kod
LU1418639750
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
12,80%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,95
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,79 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Carnegie Sverigefond A Cap
18,50%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap
14,16%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
12,16%
Carnegie Investment Grade A Cap
11,78%
C WorldWide Global Equities Ethical A1 Cap
10,53%
Carnegie Smabolagsfond A Cap
8,26%
Carnegie Spin Off B Cap
4,94%
Carnegie Rysslandsfond A Cap
4,27%
Carnegie Asia A Cap
4,07%
Carnegie Listed PE A Cap
3,66%
Övriga innehav
7,68%

Geografisk fördelning

Världen
68,03%
Norden
26,32%
Asien
4,07%
Luxemburg
1,57%

Förmögenhets­fördelning

Fonder
98,43%
Likvida medel
1,57%
Positiv stämning på aktiemarknaden

Positiv stämning på aktiemarknaden

Det råder en positiv stämning på aktiemarknaden och världsekonomin är på god väg att normaliseras, men det finns en påtaglig oro för inflationen. Många av världens börser steg under månaden...
Läs mer

Fler artiklar

”Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar”
Carnegie Total

”Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar”

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 3 juli 2021
Kryptovalutorna står åter i fokus
Carnegie Total

Kryptovalutorna står åter i fokus

Världens börser fortsätter att utvecklas väl och den starka rapportsäsongen bekräftar styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Vinsterna revideras upp och vi har ett fortsatt starkt stöd från världens centralbanker. Det...

Magnus Gustafsson 7 juni 2021
”Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år”
Carnegie Total

”Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år”

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra. Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år. Under månaden har investerarnas fokus främst riktats mot bolagens kvartalsrapporter. Ungefär 60 procent av bolagen i...

Magnus Gustafsson 6 maj 2021
Fler inlägg