Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Fondfusion genomförd: Carnegie Total Plus har fusionerats in i Carnegie Total

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och vidareutveckla vår fondportfölj. För att effektivisera förvaltningen har vi per den 26 april 2023 fusionerat fonderna Carnegie Total Plus och Carnegie Total. Fondfusionen är baserad på utbytesförhållanden per den 25 april.

För mer information, vänligen kontakta våra kundspecialister: